Reactie Platform Makers wetsvoorstel Auteurscontractenrecht

dinsdag 25 september 2012

Het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht komt in zijn huidige vorm onvoldoende tegemoet aan het voorafgestelde doel om de positie van makers fundamenteel te verstevigen. Dat laat Platform Makers weten in een schriftelijke reactie aan de Vaste Kamercommissies voor Economische Zaken, Veiligheid & Justitie en OCW. Zo voorziet het voorstel in een regeling die collectieve onderhandelingen over vergoedingen mogelijk moet maken, zonder in strijd te zijn met de Mededingingswet. Volgens Platform Makers ontbreekt echter elk pressiemiddel om vertegenwoordigers van producenten/exploitanten aan de onderhandelingstafel te krijgen.

Op 20 juni 2012 werd het langverwachte wetsvoorstel Auteurscontractenrecht bij de Tweede Kamer ingediend. Platform Makers, het samenwerkingsverband van 19 beroeps- en belangenorganisaties waaronder de NVJ, is zeer content dat het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht eindelijk is ingediend, en dat de minister zich er duidelijk voor heeft ingespannen om de positie van individuele makers ten aanzien van hun wederpartijen aanzienlijk te versterken. Het voorontwerp dat aan dit wetsvoorstel vooraf ging in juni 2010, werd door het Platform Makers zeer positief ontvangen. Met name door de korte opzegbare licentie in combinatie met de mogelijkheid van het afsluiten van collectieve overeenkomsten leek het wetsvoorstel daadwerkelijk de positie van de maker te versterken. Collectief had dan aan de wens van producenten (verlengen de duur van licentie) tegemoet kunnen worden gekomen, mits deze bereid zouden zijn collectief tot redelijke contractvoorwaarden te komen. Na de consultatieronde moeten de makers helaas constateren dat deze ruggengraat volledig uit het eerdere oorspronkelijke wetsontwerp is verdwenen.

Inhaalslag
Met het wetsvoorstel kan volgens Platform Makers een inhaalslag gemaakt worden ten opzichte van wetgeving in de landen om ons heen en recht gedaan worden aan diverse wetenschappelijk onderzoeken, waaruit onomwonden is komen vast te staan dat de positie van makers versteviging behoeft. In zijn huidige vorm komt het wetsvoorstel volgens het Platform Makers echter onvoldoende tegemoet aan het vooraf gestelde doel: een fundamentele versteviging van de positie van makers en uitvoerend kunstenaars. Uiteraard resteren ook (zeer) positieve punten, maar ook lacunes en onduidelijkheden, aldus de organisatie in haar reactie.

Collectieve onderhandelingen
Zo voorziet het voorstel in een regeling die collectieve onderhandelingen over vergoedingen mogelijk moet maken, zonder in strijd te zijn met de Mededingingswet. Het Platform Makers maakt zich grote zorgen over deze regeling, omdat ieder pressiemiddel om vertegenwoordigers van producenten/exploitanten aan de onderhandelingstafel te krijgen ontbreekt. Bovendien is de regeling zo ingewikkeld en omslachtig, dat het de vraag is of dit in de praktijk gaat werken. Daarnaast is de werkingssfeer van het wetsvoorstel zeer beperkt gedefinieerd, waardoor grote groepen van makers uitgesloten worden en geen beroep op de beschermende maatregelen kunnen doen.

Voorstel
In de gezamenlijke reactie van Platform Makers aan de Vaste Kamercommissies worden de bepalingen uit het wetsvoorstel besproken vanuit het perspectief van de makers en wordt per bepaling een voorstel gedaan ten behoeve van de schriftelijke inbreng door de Kamer in de vorm van vragen die zouden kunnen worden gesteld aan de minister.