Rechtbank Rotterdam matigt boetes WW en WWB

dinsdag 27 januari 2015

De rechtbank Rotterdam heeft eind vorig jaar een aantal uitspraken gedaan over boeteoplegging in het kader van de Werkloosheidswet (WW) en de Wet werk en bijstand (WWB), waarbij het ging om 100 procent-boetes op grond van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving.

De rechtbank volgde hierbij het toetsingskader uit een eerdere uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. In de meeste gevallen kwam de rechtbank tot een matiging van het boetebedrag. Zo werd een boete in het kader van de WW van bijna € 15.000,- wegens het opzettelijk verzwijgen van werkzaamheden teruggebracht tot € 7.500,-. Dit omdat de opgelegde boete volgens de rechters in absolute zin hoog was, omdat betrokkene daarnaast al hetzelfde bedrag moest terugbetalen, en omdat betrokkene een uitkeringsgeschiedenis had.

bron: Rechtspraak.nl