Rechtszaak twee freelance (foto)journalisten tegen De Persgroep over te lage vergoedingen

maandag 1 april 2019

Op woensdag 3 april dienen de rechtszaken die fotojournalist Ruud Rogier en freelance journalist Britt van Uem hebben aangespannen tegen De Persgroep. Hun inzet: een hoger tarief voor hun geleverde opdrachten. Zij vinden de vergoeding die De Persgroep biedt voor hun werk ondermaats. Zij krijgen voor professionele artikelen of foto’s tarieven die vergelijkbaar zijn met het minimumloon. Niet eerder is er door freelance (foto)journalisten geprocedeerd voor billijke tarieven. 

foto: Harmen de Jong

Deze twee ervaren freelancers hebben De Persgroep gevraagd om de tarieven aan te passen. Zij vinden dat zij aanspraak kunnen maken op een billijke vergoeding van € 60,- per uur. Hierbij is relevant dat De Persgroep jaar in jaar uit hoge winsten realiseert (2015: netto € 110 miljoen, 2016: netto € 117 miljoen, 2017: netto € 109 miljoen, 2018: netto € 125 miljoen – een groei van 15%). De Persgroep werkt steeds meer met freelancers. De hoge winsten van de laatste jaren worden mede mogelijk gemaakt doordat De Persgroep freelancers structureel te weinig betaalt. Dat is onredelijk.

Wet Auteurscontractenrecht - Geschillencommissie

De freelancers hadden een klacht ingediend bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. De Geschillencommissie is opgericht na invoering van de Wet Auteurscontractenrecht op 1 juli 2015 om onder andere vast te stellen wat een billijk tarief is voor freelancers. De Geschillencommissie biedt freelancers een goedkope en laagdrempelige procedure aan. De Persgroep wilde echter niet mee werken aan een procedure bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht over de billijkheid van de door De Persgroep gehanteerde tarieven. Hierdoor konden de twee freelancers geen geschil bij de commissie inbrengen. De vorderingen van de freelancers worden daarom aan de rechter voorgelegd.

De NVJ en NVF steunen strijd van freelancers

De NVJ, de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF), komen op voor de belangen van (foto)journalisten en steunen de strijd van de freelancers voor redelijke tarieven. De NVJ en de NVF vinden het enorm moedig dat deze twee freelancers een rechtszaak hebben aangespannen tegen De Persgroep, gegeven de sterke machtspositie van De Persgroep in de mediasector. 

Woordvoerders

Rosa García López, NVJ- en NVF-secretaris: 'We vinden het enorm moedig dat deze twee freelancers een rechtszaak hebben aangespannen tegen De Persgroep, gegeven de sterke machtspositie van De Persgroep in de mediasector. Veel media betalen lage tarieven voor professioneel werk maar De Persgroep spant met € 42,- voor een foto en € 0,13 per woord die zij aan regionale freelancers betalen de kroon. Andere media kruipen – omdat De Persgroep er mee weg komt – steeds meer naar die lage tarieven van De Persgroep toe. De race naar beneden is in volle gang. Daarom is het belangrijk dat deze twee freelancers de stap naar de rechter zetten. Een uitspraak van de rechter kan bijdragen aan eerlijkere tarieven en een betere marktpositie voor freelancers in de mediasector.'
 
Advocaat Otto Volgenant staat de twee freelancers bij. Volgenant: 'De tarieven die De Persgroep aan freelancers betaalt zijn ver onder de maat. Met deze zaak willen we een onafhankelijke partij vragen hierover een oordeel te vormen. Hopelijk kan dat bijdragen aan verwezenlijking van de wet Auteurscontractenrecht. De bedoeling van deze nieuwe wet was extra bescherming voor freelancers. Dat is tot nu toe helaas nog niet gerealiseerd. Een positieve uitspraak van de rechter kan hier verandering in brengen.'