Redactieraad HP/De Tijd bleef vasthoudend

dinsdag 30 september 2008

De NVJ heeft tevreden gereageerd op het nieuws dat HP/De Tijd wekelijks blijft verschijnen. ‘Dankzij de vasthoudendheid van de redactie is dit resultaat behaald’, zegt NVJ-secretaris Yvonne Dankfort. ‘We hebben steeds weer consequent op het redactiestatuut gewezen. Dit bewijst te meer dat het redactiestatuut nog altijd heel goed functioneert.’

De directie van Audax heeft met de redactieraad van HP/De Tijd overeenstemming bereikt over een herstelplan. Er moet wel flink worden bezuinigd. De redactie die nu nog uit ongeveer 25 mensen bestaat zal met eenderde worden ingekrompen. Ook komt er een nieuwe, eenhoofdige hoofdredactie. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. ‘Er wordt nu een sociaal plan opgesteld. Er wordt gestreefd naar vertrek op basis van vrijwilligheid’, aldus Yvonne Dankfort.

Aanvankelijk was het plan om HP/De Tijd tweewekelijks uit te brengen. ‘De redactieraad heeft in een vroeg stadium contact met ons opgenomen en zelf een alternatief plan uitgestippeld waarbij consequent werd vastgehouden aan een wekelijkse verschijning.’