Reed Business beloont onder CAO Vak

donderdag 19 juli 2012

Reed Business weigert de salarisverhoging, die gekoppeld is aan de invoering van het nieuwe salarissysteem van de vorig jaar afgesloten CAO voor Vaktijdschriften, door te voeren. Dit betekent dat 40 procent van de redacteuren te maken heeft met een lager aanvangssalaris en 35 procent met een lager maximum, dus minder salarisperspectief dan de CAO. Dat scheelt soms honderden euro’s. Reed Business vindt dat de 13e maand het verschil moet compenseren. Bij Reed Business moeten de CAO Vakredacteuren de verbetering van het loongebouw dus betalen via hun eigen 13e maand.

In de CAO Vak bereikte de NVJ vorig jaar een historische doorbraak. Onderzoek door bureau HayGroup had aangetoond dat het CAO-salaris in de Vaktijdschriftensector niet marktconform was. Er werd afgesproken om, na weging van de functies, het salarisniveau zo op te trekken dat het niveau van de schalen met ongeveer 10 procent verbeterd zou worden. Reed Business was nauw betrokken bij de ontwikkeling van zowel het nieuwe functie-indelingssysteem als het daarbij behorende loongebouw.

Dispensatie

Grote uitgeefconcerns zoals Kluwer hanteren hun eigen functie-indelingssysteem en salarisschalen. Hiervoor hebben zij in het verleden van de NVJ dispensatie verkregen. Met de verbetering van de CAO salarisschalen met 10 procent duikt de beloning van Reed Business onder het niveau van de CAO Vak. Dit was ook het geval bij het aanvangsminimum van een aantal salarisschalen bij Kluwer. Zij hebben de aanvangssalarissen van deze schalen opgetrokken en belonen nu nog steeds, qua uitloop, boven het maximum van de CAO.
De NVJ en Reed Business hebben echter geen overeenstemming bereikt over de aanpassing van het loongebouw van Reed Business. Reed blijft op het standpunt staan dat de 13e maand onderdeel uitmaakt van de salarisstructuur. Het gaat bij de vergelijking namelijk om ‘een salarisstructuur gebaseerd op een systeem van functiewaardering’. Dat zijn volgens de CAO Vak dus alléén de salarisschalen, zonder andere arbeidsvoorwaarden zoals winstdeling en toeslagen. Wel had de NVJ overeenstemming bereikt over het aanvangsminimum en het zonder excellent te functioneren kunnen bereiken van het maximum van de schaal. Reed Business heeft echter laten weten dat zij het huidige, eigen loonsysteem, volledig handhaaft. De punten waarover overeenstemming was bereikt, zijn van tafel.

NVJ geeft geen dispensatie

Dit betekent dat bij het aanvangssalaris slechts 1 schaal overeenkomt met het minimum van de CAO en 2 schalen zijn gelijk of hoger dan het maximum van de CAO. De NVJ heeft laten weten geen dispensatie te verlenen. Dit betekent dat Reed Business met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 het functie-indelingssysteem en loongebouw van de CAO voor Vaktijdschriftjournalisten moet doorvoeren. Verder heeft de NVJ verzocht kenbaar te maken op welke wijze en op wat voor termijn het systeem en de salarisstructuur van de CAO voor Vaktijdschrift journalisten wordt ingevoerd.