Regeerakkoord: Afschaffing zelfstandigenaftrek

dinsdag 30 oktober 2012

De VVD en de PvdA hebben in het regeerakkoord het voorstel van de commissie Van Dijkhuizen overgenomen en willen de zelfstandigenaftrek versoberen, dan wel afschaffen.

Beide partijen motiveren hun besluit als volgt: De verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers zijn de afgelopen jaren toegenomen. Om meer evenwicht te bereiken, zullen de ondernemersfaciliteiten waaraan het urencriterium is verbonden per 2015 met 0,5 mld. worden versoberd en/of afgeschaft.

Rosa García López, NVJ secretaris van de secties Freelance en NVF, vindt dat appels met peren worden vergeleken. “De vergelijking tussen kleine ondernemers en werknemers en de vergelijking van winst met loon gaan mank. Vergeten wordt dat zelfstandigen zich moeten verzekeren tegen inkomstenderving bij ziekte en dat zij een buffer moeten opbouwen voor slechtere tijden. Zelfstandigen nemen veel risico. De gepresenteerde plannen maken het zelfstandigen vrijwel onmogelijk om te ondernemen.”

De komende regering wil inzetten op de invoering van een winstbox. Hierbij worden betrokken de zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve, meewerkaftrek, startersaftrek en de S&O-aftrek. Het bewerkelijke urencriterium kan dan komen te vervallen.

Het effect van de winstbox zal de NVJ door laten rekenen door experts. De secties Freelance en NVF komen hier op terug.