Regeerakkoord: extra geld onderzoeksjournalistiek goede zaak

dinsdag 10 oktober 2017

In een eerste reactie op het vandaag gepresenteerde regeerakkoord zegt de NVJ blij te zijn dat het belang van onafhankelijke journalistiek wordt onderkend en dat het kabinet bereid is om te investeren in onafhankelijke journalistiek. Voor onderzoeksjournalistiek wordt extra geld uitgetrokken. De NVJ is daarnaast te spreken over de alinea waarin het kabinet het belang van persvrijheid benoemt.

Foto: Maarten Hartman 

De NVJ noemt het extra geld voor onderzoeksjournalistiek en de stevige rol voor de publieke omroep positief. ‘Wel is het de vraag wie bepaalt wat onderzoeksjournalistiek is en waar het geld echt naar toegaat. We hopen dat dit ruim wordt uitgelegd’, aldus algemeen secretaris Thomas Bruning. 

Ook positief is de aandacht voor journalistiek in de regio. ‘Maar wel hadden we ook hier liever extra geld gezien, in plaats van alleen maar woorden over het belang van lokale en regionale journalistiek.’

Minder goed nieuws noemt de NVJ de aangekondigde btw-verhoging voor commerciële media van 6 naar 9 procent. ‘Dit vraagt om een uitzondering voor de media-sector door toepassing van het 0-tarief voor de digitale- en printmedia.’

Tenslotte vraagt de NVJ zich af of de passage over een ombudsfunctie thuishoort in een regeerakkoord. 'Het is goed als media hun ethiek op orde hebben, maar de NVJ ziet daar geen rol voor de overheid bij weggelegd om dit te controleren.' 

Journalistiek heeft een prijs

De punten die het kabinet omschrijft in de mediaparagraaf sluiten aan op de campagne Journalistiek heeft een prijs, die de NVJ sinds april van dit jaar voert. Hierin vraagt de NVJ aandacht voor het belang van journalistieke kwaliteit die onder druk is komen te staan door fors teruglopende redactiebudgetten, krimpende redacties, oplopende werkdruk en afbraaktarieven voor freelancers.

Regeerakkoord

Fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) presenteerden op 10 oktober 2017 het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd met als mediaparagraaf:

1.7 Media

De uitdagingen voor de journalistiek en mediabedrijven zijn enorm, op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Grote internationale bedrijven domineren de markt wereldwijd en informatie is vaak direct gratis digitaal toegankelijk. Ruimte voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en een stevige publieke omroep op alle schaalniveaus is hierdoor niet langer vanzelfsprekend, maar wel nodig vanwege het veranderende medialandschap. Daar willen we aan bijdragen in de komende jaren.

  • De komende periode werken we aan voldoende onafhankelijk journalistiek aanbod op lokaal en regionaal niveau. Samenwerking (publiek en privaat) op lokaal en regionaal niveau wordt bevorderd. Een voorbeeld daarvan is de realisatie van regiovensters op de kanalen van de NPO in de komende kabinetsperiode.
  • De afgelopen periode is een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen regionale omroepen door de vorming van de Regionale Publieke Omroep (RPO). Op lokaal niveau worden steeds meer streekomroepen gevormd. Omdat dit bijdraagt aan de professionalisering, beraadt het kabinet zich op de wijze van organisatie en financiering van de lokale omroepen.
  • Daarnaast trekt het kabinet geld uit voor de bevordering van onderzoeksjournalistiek. Deze vorm van journalistiek staat onder druk, maar is van vitaal belang voor de controlerende taak die de journalistiek heeft. Daarbij acht het kabinet de interne ombudsfunctie van groot belang.
  • Persvrijheid staat in steeds meer landen onder druk. Nederland blijft zich inspannen om bedreigde journalisten in het buitenland te beschermen.

Download hier het volledige regeerakkoord

 

Downloads