Regeling bronbescherming positieve eerste stap

dinsdag 4 november 2008

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Vereniging van Journalisten (NVJ) noemt de voorgestelde wettelijke regeling “een positieve eerste stap, omdat hiermee bronbescherming een wettelijke erkenning krijgt”.

PERSBERICHT Nederlandse Vereniging van Journalisten en Genootschap van Hoofdredacteuren

Wettelijke regeling bronbescherming positieve eerste stap

Amsterdam, 4 november 2008

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Vereniging van Journalisten (NVJ) noemt de voorgestelde wettelijke regeling “een positieve eerste stap, omdat hiermee bronbescherming een wettelijke erkenning krijgt”. Gijzelingszaken, zoals die van Voskuil en Telegraafjournalisten Mos en De Haas, waarbij een Rechter Commissaris besluit tot het opsluiten van een journalist, zullen hiermee minder snel aan de orde zijn. Ook komt er hiermee maatschappelijke erkenning bij politie, justitie en rechterlijke macht voor het belang van bronbescherming binnen de media.

Daarbij is het goed dat de minister in het wetsvoorstel niet heeft gekozen voor een strakke definiëring van het beroep van journalist. Dat zou het vrije karakter van het journalistieke beroep geweld aandoen.

Toch zijn er zeker twee belangrijke kanttekeningen op zijn plaats, die NVJ en Genootschap in de formele inspraakronde ook zullen inbrengen: Het is een gemiste kans dat telefoontaps, het opvragen van telefoon- en mailgegevens en invallen op redacties niet expliciet in dit wetsvoorstel zijn genoemd, omdat die óók schending van de bronbescherming kunnen opleveren.

Daarnaast zijn NVJ en Genootschap van mening dat de door de minister gekozen uitzonderingsgrond ‘staatsveiligheid’ teveel ruimte geeft voor het toelaten van inbreuken op de bronbescherming. “De enige wettelijke uitzondering die wij ons kunnen voorstellen, die de bronbescherming zou kunnen doorbreken, betreft het voorkomen van ernstige misdrijven”, aldus Bruning.

Meer informatie:

Thomas Bruning, algemeen secretaris NVJ, 06-20495245

Arendo Joustra, voorzitter Genootschap van Hoofdredacteuren