Regionale omroepen sturen brandbrief aan Eerste Kamer

dinsdag 26 januari 2016

De zorgen over de bezuinigingen bij de regionale omroepen zijn de afgelopen maanden niet weggenomen. Dit schrijven de redactieraden en ondernemingsraden van de dertien Regionale Omroepen in een brandbrief aan de Eerste Kamer. De briefschrijvers vragen om een aantal garanties in te bouwen die het behoud van kwalitatief goede en onafhankelijke journalistiek in de regio waarborgen.

Al in december uitten de dertien ondernemingsraden en redactieraden van de regionale omroepen de zorgen omtrent de opgelegde bezuinigingsopdracht voor de omroepen en de snelheid waarmee veranderingen moeten worden doorgevoerd. Een aantal fracties hebben naar aanleiding van die zorgen vragen gesteld aan de staatssecretaris.  

De zorgen zijn echter niet weggenomen. Steeds meer wordt duidelijk dat de opgelegde bezuiniging verstrekkende gevolgen heeft voor de uitvoering en kwaliteit van de regionale journalistiek. Dit is volgens de redactieraden en ondernemingsraden onwenselijk nu gemeenten door decentralisatie meer taken moeten uitvoeren. Die verschuiving naar de regio vraagt om sterke controle en duiding door onafhankelijke regionale journalistiek. De omroepen spelen hierin een belangrijke rol.

Zeker nu de wijziging van de mediawet niet per 1 januari tot stand is gekomen,  moet het bezuinigingstraject onder hoge tijdsdruk worden doorgevoerd. Hierdoor is ook de benoeming van de Raad van Toezicht van de nieuw te vormen RPO vertraagd en kunnen noodzakelijke stappen om tot besparingen te komen niet in gang worden gezet. Door de vertraging is er nog minder tijd om veranderingen op zorgvuldige wijze door te voeren. De regionale omroepen vragen met klem de wetswijziging voor de regionale omroepen nogmaals zorgvuldig te bekijken.