Reorganisatie bij RTL: informatiebijeenkomst sociaal plan

vrijdag 20 april 2018

De directie van RTL heeft op 19 april de medewerkers over de herstructurering van de organisatie op de hoogte gesteld. De NVJ was al eerder tijdens de cao gesprekken door RTL op de hoogte gesteld van de mogelijke organisatieherinrichting.

Vorige week dinsdag heeft de NVJ de organisatieherinrichting en de gevolgen daarvan uitgebreid met RTL besproken. In dat kader heeft RTL een sociaal plan voorgesteld. Dat gaat de NVJ, Wais Shirbaz, secretaris Omroep, volgende week maandag 23 april om om 12.00 uur met de RTL collega’s bespreken. Op 19 april heeft de NVJ de OR hierover uitvoerig gesproken. Tegelijkertijd heeft de NVJ haar leden werkzaam bij RTL en via hen ook de collega’s die geen lid zijn, geïnformeerd over deze bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt de door RTL voorgestelde regeling uitvoerig besproken. Het doel is om met de werkgever een regeling te treffen waarin de personele gevolgen van de reorganisatie en de (financiële) voorzieningen voor medewerkers die hun baan verliezen zo goed mogelijk geregeld is.

Wil je ook aanwezig zijn bij de deze bijeenkomst, kom dan om 12.00 uur naar de RTL Cinema, naast de receptie hoofdingang.