Reorganisatie Sanoma wijkt af van afspraken

woensdag 12 februari 2014

Sanoma kondigt in een snel tempo reorganisaties af en wijkt op een aantal punten af die de NVJ in de cao, het sociaal plan en het redactiestatuut heeft afgesproken met Sanoma. Zo heeft Sanoma nooit gesproken over het doorvoeren van reorganisaties bij titels die op dit moment in de verkoop staan. De NVJ heeft informatie gekregen dat dit voornemen bij de glossy’s bestaat. De NVJ heeft aan de directie om opheldering gevraagd.

Redactiestatuut

Daarnaast heeft Sanoma zich te houden aan de regels van het redactiestatuut. Dit bepaalt dat besluiten die van fundamenteel belang zijn voor de taak en functie van de redactie, niet eerder kunnen worden genomen dan na diepgaand overleg met de redactieraad. Alleen maar een mededeling aan de redactieraden (of -redactievergadering bij ontbreken van een redactieraad) is onvoldoende, aldus de NVJ.

De procedure ziet er als volgt uit: zodra de OR de adviesaanvraag ontvangt, wordt ook de redactieraad geïnformeerd. De redactieraad of -vergadering voert diepgaand overleg met de uitgever, bijvoorbeeld over:

- het behoud van kwaliteit in relatie tot de invoering van een rompredactie;

- bij verkoopoverleg over de achtergronden van de koper (waarom is er voor die koper gekozen etc).

Als het overleg niets oplevert dan heeft de redactieraad het recht om een advies uit te brengen. Dit moet gebeuren binnen 14 dagen na het overleg. De uitgever kan besluiten het advies niet over te nemen, maar moet daar wel ‘zwaarwichtige redenen’ voor hebben. Deze redenen moet de uitgever ook schriftelijk binnen 14 dagen aangeven. Vervolgens mag de uitgever pas tot uitvoering overgaan na 14 dagen.

Boventalligheid

Tenslotte vinden de gesprekken die met medewerkers worden gevoerd onder voorbehoud plaats en zijn niet definitief. De OR moet immers nog adviseren. De NVJ heeft in het kader van het sociaal plan afgesproken dat zodra er een adviesaanvraag uitgaat, medewerkers gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om een arbeidsmarktanalyse af te nemen, zodat zij niet hoeven te wachten op het formele besluit. Aan de hand van de analyse kunnen boventalligen, als ze zeker zijn van de boventalligheid, kiezen voor een direct vertrekregeling of het van werk naar werk traject.

Donderdag vindt bij Sanoma de tweede workshop voor leden van de redactieraden plaats in zaal 3 van 14.00-16.00 uur.