Richtlijn anonimiseren uitspraken herzien

woensdag 18 maart 2015

Rechtelijke uitspraken waar maatschappelijke belangstelling voor is of vonnissen van grote juridische waarde worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.  Op grond van artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hebben natuurlijke personen recht op privacy. Daarom worden uitspraken die op rechtspraak.nl worden gepubliceerd, geanonimiseerd. De richtlijn die bepaalt hoe dit moet gebeuren, is redactioneel herzien in een poging de richtlijn beter leesbaar te maken. Inhoudelijk is er niets veranderd.