Right To Know Day 2013 ‘In het hol van de Leeuw’

woensdag 11 september 2013

Op 30 september 2013 organiseert onderzoeksjournalist Brenno de Winter voor de derde keer de Nederlandse editie van de internationale Right To Know Day. Thema van de bijeenkomst is het transparant bestuur en de worstelingen van burgers om openheid te krijgen. De Right To Know Day vindt plaats in het hol van de leeuw. Nederland heeft de primeur dat voor de eerste keer het verantwoordelijk ministerie voor openbaarheid van bestuur, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, actief medeorganisator en gastheer is.

Er is momenteel veel discussie over de Wet openbaarheid van bestuur, waarbij een roep om ingrijpen bij misbruik en het vergroten van de transparantie van de overheid kernthema’s zijn. De bijeenkomst is een uitgelezen mogelijkheid om in een informele setting nadere studie naar openbaarheid van bestuur te verrichten, het gesprek aan te gaan en ervaringen uit te wisselen.

Tijdens de bijeenkomst zijn bijdragen te verwachten van ondermeer minister Ronald Plasterk, de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer, Wob-voorvechter en -specialist Roger Vleugels, de Tweede Kamerleden Linda Voortman (GroenLinks) en Joost Taverne (VVD), landsadvocaat Eric Daalder, afdelingshoofd Interactie met burgers Jan Andries Wolthuis (BZK), Thomas Bruning (NVJ) en Ton Baetens die onderzoek deed naar sociale aspecten van transparantie bij ambtenaren.
Pieter Klein, adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws, is dagvoorzitter.

Ook dit jaar wordt er weer een prijs toegekend aan de Meest Transparante Ambtenaar van 2013 en de ‘Obstructor Award 2013’ voor het bestuursorgaan dat transparantie geen dienst heeft bewezen. De kandidaten daarvoor zullen medio september worden aangekondigd.

De Right To Know Day wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de NVJ, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, RTL Nieuws, NU.nl, het Persvrijheidsfonds en Brenno de Winter.

Right To Know Day vindt plaats op maandag 30 september 2013, 14:00 – 17:00 uur.
Lokatie: ministerie van Binnenlandse Zaken, Turfmarkt 147, Den Haag
Aanmelden is mogelijk door een mail te sturen naar brenno@dewinter.com – Let op: bij het bezoek aan het Ministerie is legitimatie verplicht.