De rol van de media en een betere wereld

maandag 20 juli 2015

Soms is het nuttig eens na te denken over hoe de wereld er in de toekomst uit zou kunnen of zou moeten zien. Zeg: in 2030. En wat moet er vanaf nu gebeuren om dat toekomstbeeld waar te maken? Dat was precies de opdracht die een commissie van “eminente personen” kreeg van de Verenigde Naties. Lees de column van bestuurslid Jan Keulen.