Rondetafelgesprek bronbescherming

donderdag 27 november 2014

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie organiseert op 4 december een rondetafelgesprek over bronbescherming in strafzaken. Aanleiding is het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken) (Kamerstuk 34032). Namens de NVJ neemt algemeen secretaris Thomas Bruning deel aan het rondetafelgesprek.De Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming heeft een uitgebreide reactie geschreven op het wetsvoorstel, waarin het recht van journalisten om hun bron te beschermen wettelijk wordt vastgelegd. 

Schema van het rondetafelgesprek over bronbescherming in strafzaken:

Blok 1 van 10.00 tot 10.45 uur: Pers / Belangenverenigingen I

  • Nederlandse Vereniging van Journalisten, algemeen secretaris Thomas Bruning
  • Vereniging van onderzoeksjournalisten
  • Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, voorzitter Marcel Gelauff
  • Parlementaire Pers Vereniging, voorzitter Jos Heymans

Blok 2 van 10.45 tot 11.15 uur: OM en wetenschap

  • Openbaar Ministerie, Gert Haverkate
  • Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming, voorzitter Otto Volgenant

Blok 3 van 11.15 tot 12.00 uur Pers / Belangenverenigingen II

  • Persvrijheidsfonds, voorzitter Frits van Exter
  • Arendo Joustra, hoofdredacteur Elsevier
  • Sjuul Paradijs, hoofdredacteur Telegraaf