Rondetafelgesprek bronbescherming

donderdag 20 november 2014

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie organiseert op 4 december een rondetafelgesprek over bronbescherming in strafzaken. Aanleiding is het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken) (Kamerstuk 34032). Namens de NVJ neemt algemeen secretaris Thomas Bruning deel aan het rondetafelgesprek.De Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming heeft een uitgebreide reactie geschreven op het wetsvoorstel, waarin het recht van journalisten om hun bron te beschermen wettelijk wordt vastgelegd.