Rot op met die camera!

donderdag 26 februari 2009

Probleemwijken, bedreigend of uitdagend?
Een onderzoek
De NVJ heeft de indruk dat journalisten bij hun werk voor de tv, de radio of de krant in hun vrijheid worden belemmerd doordat de buurt of althans een aantal bewoners zich vijandig opstelt. Recentelijk zijn in Den Haag, Utrecht, Gouda, Amsterdam, Den Bosch en op andere plaatsen buurtbewoners (vaak jongeren) gewelddadig opgetreden of zij dreigden daarmee. Dit zou voor de verslaggevers reden kunnen zijn om op dat moment of zelfs voortaan helemaal van de rapportage over bepaalde buurten of stadsdelen af te zien.

De NVJ heeft aan prof. Dr. Frank Bovenkerk, criminoloog van de Universiteiten van Utrecht en Amsterdam, gevraagd om de aard en omvang van dit verschijnsel te onderzoeken. Hoe vaak komt zulke agressie voor? Bestaat het verschijnsel al langer of is het van recente datum? Betekent dit inderdaad dat de vrijheid van verslaggeving wordt beknot? Bovenkerk heeft al eerder onderzoek verricht over het bedreigen van journalisten, nu gaat het echt alleen om verzet in de wijk (dus niet over voetbal hooligans, georganiseerde misdaad of om gerichte (wraak)acties tegen individuele journalisten.

Wij vragen alle collega’s die actief aan verslaggeving op straat doen (óók degenen die nog nooit tegen dit verschijnsel zijn aangelopen) enkele korte vragen over dit onderwerp te beantwoorden met behulp van de reply-knop. Het neemt niet meer dan enkele minuten in beslag en het gaat in hoofdzaak om niet meer dan het zetten van enkele kruisjes.

De resultaten van dit onderzoek zullen op 3 mei worden gepresenteerd tijdens de Dag voor de Persvrijheid.
Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking,

Thomas Bruning

link naar het onderzoek: Rot op met die camera!

zie ook: Rapport Bovenkerk augustus 2005 (.doc)

Steeds meer NVJ-leden geven aan geconfronteerd te worden met agressief gedrag. Reden voor de NVJ en ROOS, een pilot te houden waarbij journalisten werkzaam bij de regionale omroepen getrained worden in het omgaan en zo mogelijk voorkomen van agressie. De eerste training wordt gehouden op 9 april bij RTV Rijnmond in Rotterdam, Het ochtendgedeelte bestaat uit een theoretisch gedeelte waarbij onder voorzitterschap van Nico Haasbroek gesproken wordt over de ervaringen van journalisten en de preventieve maatregelen die getroffen kunnen worden. De NVJ-advocaat Siep van der Galien behandelt de juridische mogelijkheden. Het middag gedeelte bestaat uit een training. die wordt gegeven door Menno Foes. Hij heeft eerder trainingen verzorgd voor RTV OOst en ATV.

Tijdens de dag van de Persvrijheid op 3 mei a.s. wordt uitvoerig stilgestaan bij dit thema. Prof.dr. Frank Bovenkerk presenteert de resultaten van zijn onderzoek.