Ruim 900 respondenten Monitor Freelancers en Media 2016

maandag 5 december 2016

Aan de Monitor Freelancers en Media 2016 hebben ruim 900 respondenten deelgenomen. Binnenkort worden de onderzoeksresultaten bekendgemaakt.

Kernonderwerpen van deze monitor zijn de tarieven, auteursrechten en onderhandelingsruimte van freelancers die voor de media werken. De enquêtevragen gingen onder andere over soort werk, opdrachtgevers, betalingen en omzetten. Dit jaar, 2016, lag het accent op het in kaart brengen van de tarieven die de grotere mediaorganisaties betalen aan freelance makers. Zo waren er ten opzichte van voorgaande jaren nieuwe vragen over tarieven bij de verschillende mediaorganisaties. De respons op deze vragen was hoog genoeg om hier straks enkele relevante uitspraken over te doen. De onderzoeksresultaten worden aan het einde van dit jaar bekendgemaakt.

De 'Monitor Freelancers en Media' is eerder in 2013 en 2015 gehouden. Aan de Monitor Freelancers en Media 2016 deden leden en niet-leden mee van de NVJ, DuPho, BNO, FLA, Lira en Pictoright. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeker Henk Vinken van Pyrrhula Research Consultants BV uit Tilburg. Het veldwerk wordt gedaan door internetsurveybureau DataIM uit Amsterdam.