Salarisachterstand inzet onderhandelingen CAO VAK

dinsdag 18 mei 2010

De salariëring van vaktijdschriftjournalisten is gemiddeld 15 procent lager dan die van journalisten in andere journalistieke sectoren. Het salarisverschil is nog groter in vergelijking met andere sectoren waar minimaal HBO-geschoolden werken. Binnen de vakbladensector werken evenwel de hoogst opgeleide journalisten. Dit staat in het eindrapport van adviesbureau Hay Group over functie-indeling en marktconforme beloning. Het advies wordt de belangrijkste inzet bij de komende onderhandelingen voor een nieuwe CAO VAK die donderdag 20 mei van start gaan.

De onderhandelingsdelegatie van de NVJ heeft al jarenlang als inzet om de salarisachterstand in te halen die vaktijdschriftjournalisten hebben ten opzichte van collega’s die voor andere printmedia of de omroep werken. In de vorige CAO is afgesproken dat een paritaire commissie, bijgestaan door Hay Group, een onderzoek zal starten naar het salarissysteem en de marktconformiteit van de beloning van vaktijdschriftjournalisten.
Hay Group adviseert niet alleen over een marktconforme beloning, maar heeft ook functie- en niveautyperingen ten behoeve van journalistieke referentiefuncties opgesteld. Het interessante van dit advies is dat de journalistieke vaardigheden niet gekoppeld zijn aan een mediumdrager. Met andere woorden, een journalist die voor een online-productie werkt, heeft dezelfde journalistieke basisvaardigheden nodig als een journalist die voor een tijdschrift werkt.

Het advies van Hay Group is niet bindend. Dit betekent dat het advies onderdeel wordt van de komende CAO –onderhandelingen. Wat de NVJ betreft, het belangrijkste onderwerp.
Dit betekent dat de NVJ met een beperkt voorstellenpakket komt:

1. Looptijd
Een contractperiode van 21 maanden, te weten van 1 april 2009 tot en met
31 december 2010.
1. Invoering van een nieuw salarisgebouw
De NVJ stelt voor het functie-indelingssysteem en loongebouw (het inlopen van een achterstand van 15%) per 1 april 2009 in te voeren, conform de afspraak die in de CAO voor vaktijdschriftjournalisten 2007-2009 is gemaakt.

1. Kennismakingsproject jonge journalisten
De NVJ stelt voor het kennismakingsproject voor journalisten die net zijn afgestudeerd, te verlengen. Ongeveer 20 journalisten kunnen gedurende een periode van maximaal
9 maanden gebruik maken van deze regeling.

1. Integratie van de journalistieke CAO’s
De NVJ is van mening dat de journalistieke CAO’s geïntegreerd moeten worden. De schotten tussen de verschillende journalistieke sectoren vallen weg, mede door de digitalisering. Dit betekent dat de CAO’s beter op elkaar afgestemd moeten worden om op termijn de integratie mogelijk te maken. De NVJ stelt voor een commissie in te stellen die de mogelijkheden hiertoe onderzoekt.