Salarissen medewerkers Novumnieuws en ANP worden gelijkgetrokken

woensdag 25 mei 2016

Het ANP heeft met de personeelsvertegenwoordiging  (PVT) van Novumnieuws en de NVJ een pakket maatregelen afgesproken waarmee de Novum-medewerkers binnen enkele jaren in stappen het salarisniveau van het ANP bereiken. De harmonisatie van de salarissen is een volgende fase in de integratie van de persbureaus ANP en Novumnieuws, dat anderhalf jaar geleden door de eigenaar van het ANP werd overgenomen. Tot dan toe concurreerde Novumnieuws met lage prijzen en lage salarissen.

Loonsverhoging en doorstromen

De afspraken gaan meteen in en gelden voor alle elf resterende Novumnieuws-medewerkers. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 krijgt iedereen een structurele loonsverhoging. Per 1 juli aanstaande volgt dan een nieuwe – tussentijdse - structurele salarisverhoging op basis van een op het ANP gebaseerde beoordelings- en beloningssystematiek.  De volgende beoordelings- en salarisronde is dan jaarlijks per 1 januari.

Een wezenlijk onderdeel van het pakket afspraken is dat Novum- medewerkers ook extra kansen krijgen om in te stromen op vacatures bij het ANP met alle bijbehorende arbeidsvoorwaarden, zoals onregelmatigheidstoeslagen, pensioenregeling, etc. Zaken als scholing stonden bij het ANP al open voor de Novum-redacteuren.

Instemming leden en NVJ

De voorstellen van het ANP zijn door alle Novum redacteuren met instemming begroet. Ook NVJ-secretaris René Roodheuvel is tevreden: ‘Aan de maatregelen hangt een duidelijk tijdspad en de positie van de Novum-redacteuren verbetert meteen al aanmerkelijk. Vanaf het moment dat we met het ANP in gesprek gingen, is het ons hier steeds om te doen geweest. Het einddoel om de Novum-en ANP-medewerkers gelijk te belonen, is hiermee helder’.

Adjunct-hoofdredacteur Johan Groeneveld van het ANP: ‘Met dit door ons geïnitieerde pakket doen wij onze belofte gestand dat we de Novum-medewerkers in een realistisch tempo gelijk zullen trekken met de collega’s bij het ANP.’

Zodra zich in de arbeidsvoorwaarden bij Novum nieuwe ontwikkelingen voordoen, zullen ANP en NVJ opnieuw met elkaar in gesprek gaan.