Sanering AD Nieuwsmedia: Te veel en te snel

woensdag 20 mei 2009

Enerzijds zoveel mogelijk mensen binnenboord houden en het tempo van de ontslaggolf verlagen. En als anderzijds AD Nieuwsmedia veel meer freelancers gaat inzetten, dan staat de NVJ op de bres om de positie van die freelancers te verdedigen. Dit zegt dagbladsecretaris Bianca Rootsaert in een reactie op de sanering bij het AD.

Dinsdag werd bekendgemaakt dat bij AD Nieuwsmedia per 1 september 185 van de 700 banen verdwijnen. Op de redacties gaat het om 124 van de 421 banen. Om de krant op peil te houden zal het huidige freelancersbudget worden verdubbeld. AD Nieuwsmedia, deels in handen van Wegener, komt weer geheel in eigendom van PCM. PCM wordt overgenomen door de Belgische Persgroep, die de kosten van de reorganisatie voor haar rekening neemt - naar verwachting 20 miljoen euro.

‘Laat ik voorop stellen dat ik 124 banen te veel vind’, zegt dagbladsecretaris Bianca Rootsaert. ‘En zeker per 1 september, dat is onmogelijk. Zoveel banen en zo snel, dat moet wel ten koste gaan van de kwaliteit. We zullen samen met de Ondernemingsraad in onderhandeling gaan over die aantallen en de tijd. Vervolgens is de vraag hoe je omgaat met freelancers. De NVJ en de OR moeten met AD Nieuwsmedia onderhandelen over de contracten en dan met name over tarieven en rechten. Op dit moment werkt AD Nieuwsmedia met wurgcontracten. In het belang van de freelancers en in het belang van de kwaliteit vinden we dat er betere afspraken moeten worden gemaakt. Dat betekent overigens dat ook de bestaande contracten aangepast moeten worden.’
De NVJ gaat niet over de inrichting van de krant, dus het werken met flexibele of vaste krachten. ‘Maar’, zegt Rootsaert, ‘je moet er wel voor zorgen dat je freelancers aan je bindt. Bij een 24-uurs product als een krant is dat een risico omdat freelancers met meerdere opdrachtgevers werken. De krant moet elke dag vol en moet kwaliteit leveren. Dat betekent dat je daar ook een goede beloning tegenover stelt.’

De NVJ praat volgende week met redactieraad, -commissie en ondernemingsraad over de reorganisatie bij AD Nieuwsmedia. Ook wordt verder onderhandeld over een Sociaal Plan bij PCM. ‘Nu PCM eigenaar wordt van AD Nieuwsmedia zal dat Sociaal Plan ook moeten gelden voor AD Nieuwsmedia. We gaan niet onderhandelen over een apart Sociaal Plan.’
De onderhandelingen over een nieuw Sociaal Plan bij PCM zijn al maanden geleden begonnen.