Sanoma gaat overeenkomst niet wijzigen

woensdag 19 juni 2013

Sanoma gaat geen wijzigingen aanbrengen in de opdrachtovereenkomst die de tijdschriftuitgever begin juni naar zijn freelancers stuurde. Daarmee blijft het concern zich het recht voorbehouden werk van freelancers te verkopen aan derden zonder dat daarbij eerst overlegd moet worden met de maker. Dat is de belangrijkste conclusie van het overleg tussen vertegenwoordigers van de Sanoma-top en een delegatie freelancers en vertegenwoordigers van belangenverenigingen, waaronder de NVJ, dat woensdagochtend plaatsvond in Hoofddorp.

Tijdens het gesprek gaf Henk Scheenstra, directeur print van Sanoma, aan dat het aan de redacties en hoofdredacteuren is om prudent om te gaan met het selecteren van artikelen die wel en niet in aanmerking komen voor doorplaatsing. Dat geldt niet alleen voor artikelen die afgenomen worden door derden, maar ook voor artikelen die binnen titels van Sanoma doorgeplaatst worden.
Sinds de vorige opdrachtovereenkomst van Sanoma in 2010 in gebruik genomen werd, maakt Sanoma gebruik van een zogeheten ‘stoplichtconstructie’. Content die door redacties ‘op groen’ gezet is, mag vrij worden doorgeplaatst binnen titels, ‘oranje’ content mag worden doorgeplaatst mits er aan bepaalde afspraken voldaan wordt en ‘rode’ artikelen en foto’s mogen wegens gevoeligheid of andere redenen niet worden doorgeplaatst.

Tijdens het overleg gaf Scheenstra aan dat een dergelijk intern protocol ook gebruikt gaat worden voor het doorverkopen van content aan derden, al gaf hij toe dat het exacte protocol nog opgesteld moet worden. Binnen het protocol hebben freelancers de mogelijkheid om vooraf afspraken met redacties te maken over welke artikelen wel en niet worden doorgeplaatst. Daarbij is het volgens Scheenstra niet de bedoeling dat freelancers al hun artikelen ‘op rood’ laten zetten. Het niet-beschikbaar maken voor doorplaatsing geldt alleen bij hoge uitzondering.

Een groep van 42 freelance journalisten schreef Sanoma een open brief. De brief is inmiddels door 99 freelancers ondertekend. Tijdens het overleg spraken de partijen af ook in de toekomst met elkaar in gesprek te blijven, onder andere over het hiervoor genoemde protocol voor extern gebruik.