SBS medewerkers delen hun zorgen met NVJ

vrijdag 5 februari 2016

Omroepsecretaris René Roodheuvel is blij met de grote belangstelling van SBS medewerkers voor de bijeenkomst die de NVJ donderdag organiseerde bij de redacties van Hart van Nederland en Shownieuws van SBS Productions. ‘Reken maar dat dit doorklinkt naar de SBS directie.’ Roodheuvel en belangenbehartiger Jim Verhoef bespraken tijdens de druk bezochte bijeenkomst de inzet van de onderhandelingen voor de nieuwe cao 2016 bij SBS-Productions.

Onderwerp van gesprek was onder andere een enquête die de NVJ (samen met FNV Kiem) eerder had uitgezet onder alle SBS-medewerkers. De uitkomsten van die peiling zijn op veel punten glashelder. Vooral de voorstellen van de SBS-directie om de compensatie voor overwerk en weekenddiensten ingrijpend bij te stellen, stuit op grote weerstand bij de redactieleden.

Verder krijgt het voornemen van de NVJ om in de cao iets te doen aan de al jaren achterblijvende salarissen, de steeds oplopende werkdruk, en meer mogelijkheden voor (journalistieke) scholing  brede steun.

Het overleg over een nieuwe cao 2016 bij SBS begint woensdag 10 februari.