Schadevergoeding Nederlandse Staat aan journalist Ans Boersma

donderdag 20 mei 2021

De Nederlandse Staat betaalt een schadevergoeding aan journalist Ans Boersma. De schadevergoeding komt voort uit een civiele procedure en staat los van de strafzaak tegen Boersma, die donderdag dient. De NVJ heeft Ans Boersma sinds haar uitzetting uit Turkije in 2019 gesteund en vindt dat de journalist door het ondoordacht handelen van het OM in gevaar is gebracht.

foto: Sebastiaan ter Burg

De correspondent werd begin 2019 Turkije uitgezet na een informatieverzoek van het Openbaar Ministerie aan Turkije waarin Boersma werd gelinkt aan een terrorismeonderzoek naar haar ex-vriend. Ans Boersma vindt dat de staat en het OM onrechtmatig hebben gehandeld. Ze kreeg een inreisverbod in Turkije en verloor haar werk voor onder andere Het Financieele Dagblad en Trouw. Boersma stelde de Nederlandse Staat aansprakelijk voor ondermeer reputatieschade en misgelopen inkomsten. Hierop is een schikking getroffen. De hoogte van de schikking wordt niet bekendgemaakt.  

Donderdag dient de strafzaak tegen Boersma. Ze zou in 2014 valse gegevens hebben verstrekt aan justitie bij de aanvraag van een toeristenvisum voor haar toenmalige partner, die later hoofdverdachte werd in een terrorismezaak. Boersma ontkent dat zij van de valse gegevens op de hoogte was. Ze verwacht vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.

OM past werkwijze aan

In 2019 drong de NVJ bij het OM aan op een betere bescherming van journalisten nadat Boersma Turkije was uitgezet. In een brief aan de NVJ liet het OM weten dat de werkwijze wordt aangepast. Als journalisten betrokken raken bij informatie-uitwisseling in het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken geldt er een verzwaard regime voordat er van informatie-uitwisseling sprake kan zijn.