Schadevergoeding voor overnemen krantenartikelen op websites. Persexceptie niet van toepassing

donderdag 13 augustus 2015

Cozzmoss, een onderneming die zich bezig houdt met het handhaven van de auteursrechten van onder meer Trouw, Volkskrant en NRC heeft een succes geboekt in een inbreukzaak. Dit blijkt uit een pas recent gepubliceerde uitspraak uit 2012. Deze uitspraak is vooral interessant door de overwegingen die de Rechtbank Utrecht wijdt aan de zogenaamde persexceptie.

Op verschillende door de Management Adviesgroep beheerde websites zijn artikelen van genoemde kranten openbaar gemaakt. Volgens Cozzmoss is er sprake van auteursrechtinbreuk. Management Adviesgroep verweert zich met onder meer een beroep op de persexceptie (artikel 15 Auteurswet). Artikel 15 Auteurswet laat onder voorwaarden overname door de pers uit de pers vrij. Eén van die voorwaarden is dat het gaat om berichten of artikelen die zijn openbaar gemaakt in een dag-, nieuws- of weekblad, tijdschrift, radio- of televisieprogramma of ander medium dat eenzelfde functie vervult, en dat die overname geschiedt door zo’n zelfde medium.

De rechtbank stelt onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis en de toelichting op de Auteurswet vast dat de websites van de Management Adviesgroep niet “eenzelfde functie” in de zin van artikel 15 Auteurswet vervullen. Het beroep op de persexceptie faalt. De rechtbank oordeelt verder dat sprake is van auteursrechtinbreuk door de (langdurige) plaatsing van de overgenomen artikelen. Management Adviesgroep moet een schadevergoeding betalen van éénmaal de door Cozzmoss gehanteerde “economische waarde” van de artikelen.

Bron: uitspraken.rechtspraak.nl