Schriftelijke garanties Sijthoff Media Groep

donderdag 19 april 2012

Mede op aandringen van de NVJ heeft Sijthoff Media Groep (SMG) bij de overname van Adformatie schriftelijke garanties gegeven over onder andere de toepassing van de CAO voor Vaktijdschriftjournalisten en het Redactiestatuut van Adformatie. De NVJ zal zo snel mogelijk na het tekenen van het contract overleg voeren over de verdere uitwerking van de afspraken.

Bij de overname van de Adformatie Groep door Sijthoff zullen de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden worden gehandhaafd. Dit betekent dat aan medewerkers eenzelfde dan wel gelijkwaardig pakket arbeidsvoorwaarden zal worden aangeboden. Het Sociaal Beleidskader van Wolters Kluwer blijft in geval van reorganisatie tot 1 jaar na datum van verkoop van toepassing.

Eerder, in 2010, nam Sijthoff Media Young & Connected (Kidsweek en 7Days) over. Hierbij is nu ook de afspraak gemaakt dat de CAO voor Publiekstijdschriftjournalisten per 1 juni 2012 wordt ingevoerd.

De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd. Yvonne Dankfort, tijdschriftsecretaris van de NVJ, reageert tevreden over de garanties die Sijthoff heeft gegeven. ‘Nu alle arbeidsvoorwaarden zijn dichtgetimmerd, kan het team binnen de nieuwe organisatie een goede start maken. Bovendien vinden we het belangrijk dat het redactiestatuut wordt toegepast, zodat de bladformule bewaakt kan worden, ook bij een eventuele reorganisatie.’