Schuilnaam prostitutie-onderzoeksjournaliste mag worden onthuld

dinsdag 9 april 2013

De onderzoeksjournaliste had zich bij publicaties over vrouwenhandel en prostitutie bediend van de schuilnaam Patricia Perquin. Deze publicaties leidden ertoe dat zij door de gemeente Amsterdam werd betrokken bij het prostitutiebeleid. Om te voorkomen dat haar echte naam wordt bekendgemaakt, spant zij een kort geding aan tegen de Volkskrant. De voorzieningenrechter komt na een belangenafweging tot de conclusie dat de vrijheid van meningsuiting hier zwaarder weegt dan het belang van eiseres bij bescherming van haar persoonlijke levenssfeer en het belang dat haar schuilnaam niet wordt onthuld vanwege het hieraan mogelijk verbonden gevaar.