Sectie internet NVJ herleeft!

maandag 19 maart 2012

OPINIE – Als digital first het nieuwe motto wordt in de mediawereld, dan wordt het voor webjournalisten tijd om hun eigen vooraanstaande plek te claimen. Het vergt immers speciale vaardigheden om als journalist succesvol te zijn op het web. Daarom zal een aantal actieve online journalisten de sectie Internet van de NVJ een nieuw en fris leven inblazen.

Ruim 12 jaar geleden was de NVJ er als eerste bij om het belang van internetjournalistiek in te zien en hiervoor een belangengroep van internetjournalisten op te richten: de sectie Internet. Er volgden een reeks goedbezochte debatten en workshops met de pioniers van Planet, Webwereld en de diverse online redacties van omroepen en dagbladen. Inmiddels is er opnieuw extra aandacht nodig voor deze groeiende groep en willen we er voor zorgen dat het journalistiek vakmanschap ook online goed tot uiting komt. Dat is de reden dat een aantal actieve online journalisten, Wieland van Dijk (Webwereld.nl, ComputerWorld.nl en CIO.nl.), Bas De Vries (NOS Net) en Wilma Haan (NU.nl), hebben besloten om de sectie Internet van de NVJ nieuw en fris leven in te blazen.

Het behoeft geen discussie dat het digitale platform leidend is geworden voor alle media. Maar internet is een platform op zich. Uiteindelijk draait het allemaal om de kwaliteit van de content en het optimaal benutten van de mogelijkheden die een platform biedt. Het vergt speciale vaardigheden om als journalist succesvol te zijn op het web, net zoals dat geldt voor journalisten die voor televisie of voor dagbladen werken. Zo zijn webjournalisten bij uitstek in staat om à la minute live verslag te doen via liveblogs, social media optimaal te benutten en technologische middelen in te zetten bij hun verhaal.

Als het overal digital first wordt (althans op papier), dan wordt het voor webjournalisten tijd om die vooraanstaande plek ook echt te claimen. Om relevant te blijven als beroepsvereniging dient de NVJ goed te weten wat er in de online journalistiek speelt. De sectie Internet wil de reeds online werkzame journalisten daarin steunen en andere journalisten de middelen in handen geven om succesvol te zijn bij het digitaal werken. Een geheel nieuw bestuur zal een aantal zaken op de agenda zetten, zoals het organiseren van debatten over bijvoorbeeld de eigenheid van werken voor het web en presentaties van succesverhalen, die juist voor zzp’ers die online werken herkenbaar en toepasbaar zijn. Ook zal de sectie de journalistieke opleidingen aanspreken op een actueel lesprogramma, zodat jonge journalisten echt relevante zaken leren over online werken. Input zal worden gegeven aan de NVJ Academy bij de ontwikkeling van trainingen speciaal voor webjournalisten.

Journalistiek is een vak, internetjournalistiek is een vak!
Wil je ook actief worden in de sectie, stuur een mail naar internet@nvj.nl

Thomas Bruning, algemeen secretaris NVJ