Sectie Internet: openingspamflet, nieuwsbrief en najaarsbijeenkomst

maandag 14 mei 2012

De sectie Internet zal tijdens de komende NVJ Jaarvergadering op woensdag 13 juni haar openingspamflet presenteren, waarin zij haar speerpunten bekendmaakt. Bestuursvoorzitter Wilma Haan zal hierbij ingaan op het belang van internetjournalistiek.

In de tweede helft van juni verschijnt een speciale nieuwsbrief Internet, waarin de sectie Internet zich presenteert. Ook aandacht voor internet op journalistieke opleidingen, auteursrecht, interessante links, apps en andere content.

In het najaar organiseert de sectie Internet een inspiratiebijeenkomst voor leden en niet-leden.

Volg ons ook op Twitter via @internetnvj of Facebook NVJInternet