Sectie Internet presenteert openingspamflet

donderdag 14 juni 2012

De sectie Internet heeft tijdens de NVJ Jaarvergadering op woensdag 13 juni haar openingspamflet gepresenteerd, waarin zij haar speerpunten bekendmaakte. Anno 2012 is internetjournalistiek als volwaardig journalistiek platform, naast print en rtv, niet meer weg te denken. Daarom dit Pamflet 1.0 als aftrap van de NVJ-sectie die zich gaat buigen over belangenbehartiging van de internetjournalist. Heel graag horen we wat u van de punten vindt. Dan bouwen we samen aan versie 2.0 en verder.

Wilma Haan, de nieuwe voorzitter van de sectie Internet presenteert het openingspamflet over internetjournalistiek (foto: Ilvy Njiokiktjien)

Waarom een NVJ-sectie Internet? Nou: internetjournalistiek is een vak apart. ‘Online’ is een tak van sport binnen de journalistiek, net zoals ‘dagblad’ of ‘omroep’ of ‘tijdschrift’ dat zijn.
Net als journalistiek op radio, televisie of in de krant, kent de internetjournalistiek haar specifieke mogelijkheden en moeilijkheden. Hoe ga je online om met auteursrecht, wanneer een tekst of een foto na publicatie op je medium onmiddellijk via sociale media en andere digitale kanalen door honderden anderen wordt ‘gedeeld’? Werkt bronvermelding wel net zoals op papier, moet je linken naar een concurrent? Hoe verandert het bestaan van sociale media en zoekmachines de journalistieke beroepsethiek? Is het steeds vaker verkondigde ‘digital first’ van uitgevers niet soms een excuus voor bezuinigingen in plaats van een inhoudelijke digitale strategie?
Het bestuur van de NVJ-sectie internet wil samen met leden standpunten bepalen en handvatten bieden aan de internetjournalistiek. Tegelijkertijd houden we graag een vinger aan de pols van uitgevers en mediaconcerns als het gaat om online strategieën. Dat doen we bij voorkeur niet uitsluitend middels digitale communicatie, maar ook tijdens nog te organiseren inspiratiebijeenkomsten die in het teken zullen staan van de vele perspectieven van internetjournalistiek.
Anno 2012 is internetjournalistiek als volwaardig journalistiek platform, naast print en rtv, niet meer weg te denken. Daarom dit Pamflet 1.0 als aftrap van de NVJ-sectie die zich gaat buigen over belangenbehartiging van de internetjournalist. Heel graag horen we wat u van onderstaande punten vindt. Reageren kan via internet@nvj.nl of @internetnvj – Dan bouwen we samen aan versie 2.0 en verder!

1. Internetjournalistiek is een vak apart. Dagelijks worden miljoenen Nederlanders door nieuwssites op de hoogte gehouden van het nieuws. Dat vraagt om een volwassen benadering van het, relatief jonge, journalistieke genre door journalisten, uitgevers, adverteerders, beroepsverenigingen en opleidingen.

2. Internetjournalistiek verdient volwaardige plek in opleidingen. Het is van belang dat internetjournalistiek een vaste positie krijgt in het curriculum van de opleidingen journalistiek aan hogescholen en universiteiten. Het huidige onderwijs sluit onvoldoende aan op de situatie op de arbeidsmarkt. De kwaliteit van het internet-onderwijs is wisselend en de NVJ (sectie internet) ziet meehelpen aan het verbeteren ervan als een van haar prioriteiten.

3. Persvrijheid geldt ook online! Anno 2012 lijkt een website ‘op zwart zetten’ nog altijd een kleinere stap dan het stoppen van de drukpersen. Websites hebben op dit vlak dezelfde bescherming nodig als andere platforms.

4. Auteursrecht geldt ook online! Auteursrecht is op het internet even geldig als op papier en het auteursrecht van internetjournalisten is evenveel waard als dat van krantencollega’s. Nog te vaak wordt internetjournalistiek werk zonder enige vorm van bronvermelding ‘gecopy-pasted’, óók naar papieren media.

5. Grenzen auteursrecht definiëren voor online. De mogelijkheden van het internet vragen welom een vakspecifieke aanscherping van de normen en waarden met betrekking tot bronvermelding en citeren. De NVJ (sectie internet) gaat hierover aanbevelingen formuleren.
6. Internet belandt niet in de kattenbak. Internet is één groot publiek archief, waardoor het vluchtige karakter van journalistiek drastisch is veranderd. De invloed van sociale media en zoekmachines zet journalistiek-ethische vraagstukken op scherp.

6. Internet belandt niet in de kattenbak. Internet is één groot publiek archief, waardoor het vluchtige karakter van journalistiek drastisch is veranderd. De invloed van sociale media en zoekmachines zet journalistiek-ethische vraagstukken op scherp.

7. Internetjournalisten zijn journalisten. Arbeidsvoorwaarden van internetjournalisten moeten een aandachtspunt zijn. Nog te vaak wordt een internetredacteur betiteld als ‘websitebeheerder’ of ‘contentbewerker’. Het is van belang dat mediabedrijven internetjournalisten (zowel freelancers als redacteuren in vaste dienst) dezelfde beloning bieden als hun collega’s die offline werken. Ook moet hun journalistieke onafhankelijkheid op dezelfde wijze worden gewaarborgd.

foto: Ilvy Njiokiktjien

8. Bloggers van nu zijn de professionals van morgen. Het open karakter van het internet heeft bovendien een nieuwe weg naar de journalistiek gecreëerd. Sommige bloggers groeien uit tot vooraanstaande waakhonden van de democratie. Ook voor hen moet binnen de NVJ een plek zijn en ook aan hun ontwikkeling dragen we graag een steentje bij.

9. Innoveer en investeer. De mogelijkheden die internet de journalistiek biedt (snelheid, liveblogging, interactie, datajournalistiek, integratie van sociale media, multimediale weergave van nieuws, …) vraagt om aandacht voor en investeringen in innovatie. Uitgevers moeten hun verdienmodellen dus aanpassen op de potentie van nieuwe media. Alleen zo blijft het vak gezond en de waakhond in leven.