Sectie Plus+ te gast bij L1 Maastricht

dinsdag 14 juni 2016

Misschien was de lange reis naar Maastricht er debet aan dat de opkomst bij de jaarvergadering van de sectie Plus+ dit jaar minder groot was dan verleden jaar. De conclusie van de sectie: de afwezigen deden zichzelf tekort. Niet alleen misten zij een proeve van de legendarische Bourgondische gastvrijheid, maar ook de vakinhoudelijke informatie die een brede discussie in groter verband verdient.

Uniek samenwerkingsverband

De sectie Plus+ was op 15 april te gast in het prachtige, geheel op de (digitale) eisen van deze tijd toegesneden gebouw van L1 Maastricht, ’s lands oudste regionale omroep. L1 ging in 2014 een in ons land uniek samenwerkingsverband aan met de Media Groep Limburg (MGL), uitgever van De Limburger en Limburgs Dagblad. Onder de naam L1 Maastricht werd een gezamenlijk digitaal nieuwsplatform met een zelfstandige redactie van ruim tien personen opgezet, waardoor het nieuws uit Limburg via een app en de website www.1limburg.nl overal te volgen is. Een journalistieke noviteit die op termijn wel eens de succesformule kan blijken voor het voortbestaan van regionale nieuwsvoorziening.

Rondleiding en presentatie

Het inhoudelijke programma, voorafgegaan door een goedverzorgde lunch, begon met een welkomstwoord van Leo Hauben, hoofdredacteur van omroep L1, gevolgd door een rondleiding langs de uitstekend geoutilleerde redactieburelen en opnamestudio’s voor radio en tv. Het informatieve programma werd afgesloten met een presentatie van Rob van Well, manager van samenwerkingsverband L1.

Gouden concept

Interessant voor de aanwezigen was te vernemen hoe de Limburgse regionale omroep functioneert en kans ziet dikwijls boven het regionale platform uit te stijgen en landelijke aandacht te genereren. Vooral het praatprogramma Avond Gasten weet steeds weer gasten van supra-regionaal en landelijk niveau binnen te halen. Deze vinden het op hun beurt aantrekkelijk, dat ze bij L1 iets meer tijd krijgen om hun mening te verwoorden.

Een gouden concept, waarvan de weerslag regelmatig doordringt buiten de provinciegrenzen. Maar waar je bijval en belangstelling van de politiek en de landelijke omroeporganisatie zou verwachten, vernamen we tot onze verbazing dat nieuwe regelgeving verdere uitbouw van deze succesformule mogelijk in de weg kan staan. (Een kleine, allesbepalende kernredactie zou in de toekomst vanuit een centraal punt in de Randstad beslissen over de journalistieke inhoud van alle regionale omroepen.)

Tegelijkertijd wekt Concentra, de nieuwe eigenaar van MGL op zijn minst de schijn weinig belangstelling te koesteren voor het nog verse journalistieke experiment L1, dat toch op termijn een interessante synergie (wellicht: besparing) zou kunnen opleveren.

Jaarvergadering Plus+

De bestuurlijke raadsels in medialand latend voor wat zij zijn, verplaatsten de aanwezige Plussers zich om half drie naar de jaarvergadering die op de eerste verdieping zou plaatsvinden. De agenda, die vooral in het teken stond van de bestuurswisseling, leidde niet tot verhitte gemoederen.

Met veel spijt werd onze geliefde Plus-voorzitter, NVJ-icoon Aad van Cortenberghe, uitgezwaaid. Zijn maximale termijn zat er op. Tot ieders tevredenheid bleek de vorig jaar aangetreden Plus-secretaris Henk Wageman bereid hem op te volgen. Voor zijn vrijgevallen functie is NVJ-oudgediende Carel Goseling gelukkig beschikbaar, die als nieuw lid het Sectie Plus+ bestuur weer completeert. Petra Vossestein en Ton van Helden waagden zich aan een tweede termijn met dezelfde portefeuilles. Ondergetekende, eveneens pas vorig jaar aangetreden, blijft gewoon nog even zitten waar zij zat.

De dag werd besloten met voor de ‘nablijvers’ een gezellig avondmaal in de Maastrichtse stadsherberg De Posthoorn.

Foto's: Ton van Helden