Sectie Plus: tips over bijhouden vakgebied voor oudere journalisten

dinsdag 25 augustus 2015

Uit onderzoek van de NVJ-sectie Plus blijkt dat driekwart van de journalisten boven de 60 jaar nog actief is in het vak. Een klein aantal van hen vestigt zich als zelfstandig journalist. Omdat de journalistiek snelle veranderingen doormaakt, hebben veel oudere journalisten behoefte aan het bijhouden en ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden binnen hun vakgebied. De sectie Plus heeft een aantal tips op een rijtje gezet.

Driekwart van de journalisten boven de 60 jaar is nog actief in het vak. Ruim een kwart is in loondienst. Vijf procent van hen denkt erover zich op korte termijn als zelfstandig journalist te vestigen. De journalistiek maakt snelle veranderingen door. Vandaar dat veel oudere journalisten behoefte hebben aan kennisuitbreiding via de NVJ Academy.

Enquête

Uit de in 2014 gehouden enquête onder de leden van de sectie Plus blijkt, dat oudere journalisten willen investeren in het bijhouden en ontwikkelen van hun vakgebied. Maar voor velen is het niet eenvoudig om hun kwaliteiten en de markt in kaart te brengen. Een vuistregel voor zelfstandigen in spé is activiteiten te zoeken die je in loondienst hebt gedaan en waarin je uitblinkt. Een tweede stap is persoonlijke marketing, het verkopen van en investeren in jezelf. Dat gaat niet van een leien dakje. Zelfstandigen moeten zich opnieuw waar maken. Doorgaans wordt veel tijd en energie gestoken in acquisitie, een kunst apart. Acquireren is niet alleen een kwestie van lange adem, maar vooral van je eigen (werk)stijl kennen en leren ontwikkelen. Het is mooi als de meeste acquisitiegesprekken in een opdracht resulteren. Ook discipline en planmatig werken zijn belangrijk. En in een onbewaakt ogenblik kunnen nieuwe ideeën ontstaan. De NVJ Academy biedt verschillende trainingen op dit gebied aan, zoals Freelancen = Ondernemen, Van droom naar businessplan, Hoe werf je opdrachten, en Doelgericht pitchen.

NVJ Academy

De NVJ Academy organiseert educatieve activiteiten voor mediaprofessionals. Het cursusaanbod wordt samengesteld op basis van actuele ontwikkelingen in het vak. De praktijkgerichte cursussen bieden verdieping en zijn ook een goede gelegenheid om in contact te komen met vakgenoten en te netwerken. Op het programma staan algemene onderwerpen, freelance, internet, veiligheid, beeld en datajournalistiek.

De cijfers

Bijna 70 procent van de zelfstandige oudere journalisten werkte eerder in loondienst. Een derde is altijd zelfstandig/freelancer geweest. Zo’n 17 procent is niet uit vrije wil zelfstandig. De belangrijkste instroom komt nog steeds vanuit de reguliere baan. Er is een duidelijke vraag naar de ontwikkeling van een ‘overstappakket’ met de belangrijkste do’s en do’nts.

Ook welkom is een redelijke helpende hand van de NVJ bij: ideeën pitchen en verkopen (10%), tarieven hanteren (24%), belastingaangiften (12%), rekeningen innen (12%), ziektekostenverzekering (13%), alert blijven op nieuws in het werkveld (39%), ontwikkeling als journalist (34%), beeldredactie (14%), moderne media ontvangen (19%), moderne media hanteren (24%). Van de sectieleden ontvangt 68 procent na de pensioendatum pensioen. Slechts 54 procent verwacht dat dit voldoende is om van te leven. 20 procent denkt na de pensioendatum te moeten blijven werken.