Sexy foto’s?

maandag 31 maart 2014

Waren het sexy foto’s of niet? Over die vraag moest de rechter zich buigen in een zaak waar de factuur van een fotograaf onbetaald bleef.

Volgens zijn opdrachtgever was er sprake van wanprestatie want hij vond de foto’s van vrouwen in bikini niet sexy genoeg.  Ze lagen er wat saai bij, aldus de opdrachtgever. De rechter, een heer op leeftijd, moest toch echt beoordelen of de foto’s voldeden aan hetgeen partijen overeen waren gekomen. Sexy foto’s van vrouwen in bikini, dat hadden de partijen afgesproken. Maar wat is sexy? Om dat te beantwoorden moest de overeenkomst worden uitgelegd.

Uit de rechtspraak weten we dat daarbij beslissend is de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan elkaars mededelingen mochten toekennen. Dat wil zeggen: wat mag je van elkaar verwachten?

Vooraf had de opdrachtgever aan de fotograaf een foto van vrouwen in bikini laten zien om een indruk te geven van wat hij wilde hebben, wat hij sexy vond. En die foto lag nu op het bureau van de rechter naast de foto’s waar het conflict over ging. Allemaal vrouwen in bikini.

‘Heren’, sprak de rechter, die met een amusante, licht ondeugende blik over zijn leesbril de rechtszaal in keek, ik zal deze foto’s eens goed met elkaar vergelijken. Gaat u in de tussentijd op de gang nog een keer met elkaar praten, misschien dat u er toch zelf wel uit kunt komen.’

En zo geschiedde, de opdrachtgever zag in dat hij de zaak niet kon winnen en dat de factuur gewoon betaald moest worden. Fijn voor de fotograaf natuurlijk, maar wel jammer dat we het oordeel, en vooral de argumentatie van de rechter over de sexy foto’s nooit te weten zullen komen.

Mira Herens, advocaat NVJ