SGB zoekt spaarders voor uitkering spaarloon

dinsdag 26 maart 2013

Per 1 januari 2012 is de wettelijke Spaarloonregeling opgeheven. De NVJ kende in haar CAO’s geen verplichte aansluiting bij die regeling. Wel zijn veel journalisten/redacteuren via de eigen bedrijven vrijwillig aangesloten bij het Spaarloonfonds Grafische Bedrijven (SGB). Het bestuur van het SGB heeft besloten het spaarloonfonds op te heffen en per 30 juni 2013 alle spaarsaldi uit te keren aan diegenen die hun saldo dan nog niet hebben opgenomen. Van bijna 10.000 spaarders met een gemiddeld tegoed van 500 euro, is het adres echter niet bekend. Daarnaast ontvangt iedere spaarder, die op 1 juli 2012 nog spaarloon had staan en van wie naam, adres en rekening­nummer bekend zijn, een slotbonus.

Het fonds, dat bestaat sinds 1969, kende ooit bijna driehonderdduizend spaarders. Van bijna 10.000 spaarders met een totaal spaarbedrag van 8 miljoen euro zijn echter geen recente adres- en bankgegevens bekend. Het gaat om werknemers die werkzaam zijn (geweest) in de grafische sector of het krantenbedrijf en mogelijk zijn verhuisd of geëmigreerd zonder achterlating van adres. Het SGB doet er alles aan om haar spaarders te vinden.

Iedereen die vermoedt nog een spaarsaldo te hebben staan, kan zich melden via ks.sgb@grafimediafondsen.nl of via telefoonnummer 020-5418139.

Zolang adres- en bankgegevens onbekend zijn, blijft het spaarsaldo staan bij het fonds. Heeft zo iemand minder dan € 10 op de rekening staan, dan boekt SGB dat per 30 juni 2013 af. Wanneer adres- en bankgegevens wel bekend zijn, dan wordt per 30 juni 2013 het dan nog aanwezige spaarsaldo uitgekeerd, inclusief slotbonus.

Meer informatie is te vinden op www.grafimediafondsen.nl. Voor opname van spaarsaldo: www.mijngrafimediafondsen.nl