Slob zegt verbetering positie programmamakers toe

woensdag 11 september 2019

De aandacht voor de positie van makers is in de visiebrief van minister Slob ten onrechte terechtgekomen onder het kopje ‘Betere benutting buitenproducenten’. Dit stelde minister Slob woensdag vast tijdens het debat over zijn visiebrief waarin de plannen over de toekomst van de Publieke Omroep uiteen worden gezet. De NVJ is blij met deze aanpassing.

Foto: Remco Gielen

De NVJ heeft zich in de afgelopen maanden hard gemaakt voor een betere positie van en meer inspraak voor de programmamakers. Deze inspanning heeft nu geleid tot dit resultaat. Omroepsecretaris Wais Shirbaz: ‘We gaan in de komende periode verder met de politiek, omroepen en NPO in gesprek om concreet vorm te geven aan deze toezegging, zodat de makers een sterke medezeggenschapsrol krijgen in het omroepbestel. Wat ons betreft kan een redactieraad die niet alleen op programmaniveau maar ook op omroepniveau, die als interne op de inhoud gerichte waakhond fungeert, een optie zijn.’

De onafhankelijkheid van de Publieke Omroep is essentieel, aldus Shirbaz, en dat kan niet alleen van bovenaf worden gecontroleerd en gewaarborgd. ‘Een sterke interne controle vanuit de makers is daarom van groot belang en biedt meerwaarde ten aanzien van de  onafhankelijkheid en kwaliteit van de programma’s. 

Ook verwijst de minister naar het belang van een regeling, zoals fair practice code, om de positie van de makers bij de Publieke Omroep te versterken. 

Reclamevrij tot 20.00 uur

Voor wat betreft de gevolgen van het reclamevrij maken tot 20.00 uur blijft de minister onduidelijk. ‘We willen zekerheid dat deze plannen géén consequenties hebben voor de programmering bij de Publieke Omroep’, aldus de omroepsecretaris. 

De NVJ zal zich in de komende periode intensief inzetten om de positie van de makers bij de Publieke Omroep op arbeidsvoorwaardelijk - en medezeggenschapsniveau te verbeteren en te versterken. 

Lees ook