Sociaal kader met betrekking tot de overname van huis-aan-huisbladen HMC door BDU

donderdag 1 juni 2017

De NVJ-leden hebben unaniem voor een verlenging van het Sociaal Plan TMG gestemd. De NVJ en de andere bonden hebben met BDU en TMG afgesproken dat het sociaal plan dus nog een jaar blijft gelden voor de gevolgen van de overname van de huis-aan-huisblad titels van HMC door BDU.

Vanaf 1 juni is de overname van de huis-aan-huisblad titels van HMC door BDU een feit en zijn de bij de overgenomen titels werkzame werknemers in dienst van BDU. Over de consequenties van de overname voor de arbeidsvoorwaarden heeft de NVJ – samen met de andere bonden – de afgelopen maanden onderhandeld met HMC en BDU. Een van de uitgangspunten bij de onderhandelingen was dat het Sociaal Plan van TMG voor de werknemers die naar BDU overgaan, nog ten minste een jaar zal blijven gelden als werknemers als gevolg van de overname boventallig zouden worden bij BDU.

De NVJ leden hebben unaniem voor het verlengen van het SP TMG gestemd. De NVJ en de andere bonden hebben met BDU en TMG afgesproken dat het SP TMG nog een jaar blijft gelden voor de gevolgen van de overname (zie punt 3 in het Sociaal Kader).

Arbeidsvoorwaarden

Over het andere uitgangspunt, namelijk dat de overname geen negatieve gevolgen zou mogen hebben op de arbeidsvoorwaarden van de betrokken journalisten, is de afgelopen maanden tussen de NVJ en BDU onderhandeld.  De andere bonden hebben dat voor hun leden ook gedaan. Het resultaat van de onderhandelingen is vastgelegd in het Sociaal Kader

Afgesproken is dat BDU de CAO UB huis-aan-huisbladjournalisten, die voor de overname van toepassing was op de h-a-h blad journalisten van HMC, ook na de overname door BDU van toepassing blijft op de (materiële) arbeidsvoorwaarden van de betrokken journalisten – zie 2.5 van het Sociaal Kader laatste alinea. De NVJ gaat er daarbij van uit dat dit geen belemmering hoeft te zijn voor de journalisten die in het organisatiemodel van BDU – het Contenthuis BDUmedia zoals te vinden in Sociaal Kader onder 2.3 – zullen gaan werken. In de cao-onderhandelingen voor de nieuwe functieomschrijvingen voor huis-aan-huis die later dit jaar gevoerd zullen worden, zullen NVJ en BDU in het nieuwe functiehuis een plaats zoeken voor het organisatiemodel van BDU.