Sociaal Plan FD Mediagroep

woensdag 4 maart 2009

De NVJ heeft met de directie van FD Mediagroep overeenstemming bereikt over een nieuw Sociaal Plan. Het plan heeft een looptijd van 1 maart tot en met 31 december 2009. De NVJ legt het plan met een positief advies voor aan haar leden.

Het Sociaal Plan bevat ondermeer de volgende elementen:
- een vrijwillige vertrekregeling op basis van de neutrale (oude, dus 2008) kantonrechtersformule.
- die vrijwillige vertrekregeling kan ook basis van minder werken worden toegekend onder een aantal voorwaarden. Voor de vermindering van het aantal arbeidsuren wordt dan naar rato de KRF uitgekeerd.
- een van werk naar werk regeling met een minimum van vier maanden zoektermijn (dit minimum is speciaal bedoeld voor medewerkers met een kort dienstverband)
- een zg. ZZP-regeling. Journalisten die gebruik maken van de vertrekregelingen kunnen ook gebruik maken van de ZZP-regeling waarbij ter waarde van de helft van de kantonrechtersformule een opdrachtovereenkomst tussen FD en de werknemer wordt afgesproken met een extra van 25% over die helft.

Om het plan (al dan niet) van toepassing te kunnen verklaren wordt het ter stemming aan de leden voorgelegd. Leden werkzaam bij FD Mediagroep kunnen tot uiterlijk 12 maart reageren.