Sociaal Plan Publieke Omroep blijft ook na looptijd van toepassing

dinsdag 10 februari 2015

In de zomer van 2014 hebben de werkgevers, vertegenwoordigd door de NPO, het tot 31 januari 2014 geldende Sociaal Plan LPO opgezegd, ondanks verzoeken om het sociaal plan te verlengen. De juristen van de NVJ waren van mening dat het sociaal plan een ‘nawerking’ heeft en ook geldig is na 1 januari 2015. Zij krijgen gelijk volgens onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam.

Cao-onderhandelingen

De NPO wilde slechts aan een verlenging meewerken als de werknemersorganisaties bereid waren afspraken te maken over de nog overeen te komen cao die vanaf 1 januari 2015 zal gelden. De NVJ, FNV KIEM en CNV Media hebben zich steeds tegen deze oneigenlijke koppeling verzet. De kans was immers groot dat de werkgevers in de cao-onderhandelingen zouden proberen slechtere arbeidsvoorwaarden te bedingen in ruil voor een verlenging van het sociaal plan.

Omroepbezuinigingen

Ook in 2015 zal nog een groot aantal medewerkers, onder wie veel journalisten en programmamakers mede als gevolg van de bezuinigingen van Rutte I, hun baan verliezen. Daarom was het van belang te weten wat de status van het sociaal plan na 31 december 2014 zou zijn. De juristen van de NVJ waren van mening dat dit sociaal plan een ‘nawerking’ heeft en ook geldt na 1 januari 2015. De werkgevers dachten hier anders over. De NVJ heeft vervolgens de vakgroep Arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam opdracht gegeven om uit te zoeken of en in hoeverre medewerkers die na 1 januari 2015 op grond van een reorganisatie worden ontslagen toch nog aanspraak kunnen maken op het niet verlengde Sociaal Plan LPO.

Aanspraak

Tot blijdschap van de NVJ heeft mr. Niels Jansen (promovendus bij de vakgroep Arbeidsrecht van de UvA)  geconcludeerd dat werknemers als omschreven in het Sociaal Plan LPO ook na afloop van dit sociaal plan op grond van nawerking aanspraak kunnen maken op rechten uit dit sociaal plan.