Sociale uitkeringen verhoogd

maandag 14 januari 2013

De bruto WW, WIA en WAO uitkeringen zijn per 1 januari verhoogd met 0,91%. De werkelijke stijging hangt af van persoonlijke omstandigheden. Van belang is hoe hoog het inkomen was voordat iemand een uitkering kreeg. Voor de berekening van de uitkering geldt bovendien een maximumdagloon. Verdient iemand meer, dan telt het gedeelte boven het maximum niet mee bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Het maximumdagloon is vastgesteld op 194,85 euro bruto per dag.