Speerpunten NVJ 2020

donderdag 21 november 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 november zijn de speerpunten van de NVJ vastgesteld.

De NVJ zet zich in 2020 in voor:

  • Integrale benadering arbeidsmarkt – De NVJ zet zich in om binnen de cao’s en binnen het wettelijke kader collectieve afspraken te maken voor alle leden, ongeacht hun contractvorm.
  • Fotojournalistiek heeft een Prijs – het bewerkstelligen van een betere arbeidsmarkt en onderhandelingspositie voor fotojournalisten als voorloper op een betere positie voor alle freelancers binnen de NVJ.
  • NVJ voor programmamakers – verbetering van de zeggenschap en arbeidsvoorwaarden van programmamakers met een solide financiering voor de landelijke en regionale publieke omroep.
  • Ledenwerving en -behoud.

 

  • Bekijk hier de speerpunten