Nieuws

RTL mag DSB stukken op website laten staan

De NVJ is tevreden met het oordeel van de kortgeding-rechter over de publicatie van vertrouwelijke stukken van DNB op de website van RTL. De rechter heeft in de optiek van de NVJ terecht het journalistieke belang zwaarder gewogen dan het belang van DNB en de eis tot verwijdering van de stukken afgewezen.

24 december 2009
Lees meer

Aanmelden ‘Plasterk-regeling’ naar januari

In tegenstelling tot eerdere berichten is de termijn waarop bedrijven zich kunnen aanmelden voor de Stimuleringsregeling OCW, de zogenoemde Plasterk-regeling, uitgesteld. In verband met de vele uitzonderingsbepalingen die gelden, zijn de NVJ, NDP en het Stimuleringsfonds voor de Pers nog druk doende met de invulling van de regeling en de voorwaarden. De NVJ verwacht dat bedrijven zich in de loop van januari kunnen aanmelden. Lees meer over Aanmelden ‘Plasterk-regeling’ naar januari

22 december 2009

Sociaal Beleidskader Wegener

Overleg tussen NVJ, FNV, CNV, de Unie en de Centrale Ondernemingsraad met Wegener over een vernieuwend personeelsbeleid heeft geresulteerd in een notitie Sociaal Beleidskader Wegener. Het plan beschrijft de ambitie om binnen Wegener medewerkers tot ieders tevredenheid meer inzetbaar (employabel) te maken. Nu er overeenstemming is over de notitie Sociaal Beleidskader Wegener beginnen zeer binnenkort de onderhandelingen over een nieuw Sociaal Plan. De notitie zal worden besproken tijdens het Wegener Waakhondenoverleg op maandag 14 december. Lees meer over Sociaal Beleidskader Wegener

11 december 2009

Overleg reorganisatieplan MGL

De NVJ heeft afgelopen donderdag overleg gevoerd met de ondernemingsraad, redactieraad en -commissie van Media Groep Limburg (MGL) over de aangekondigde reorganisatie. Bij Media Groep Limburg (MGL) verdwijnen 48 fulltime-banen, waarvan 15 banen op de redactie. De NVJ steunt volmondig het protest van ondernemingsraad, redactieraad en redactiecommissie. Wanneer de directie vasthoudt aan de reductieplannen zullen zij samen met de bonden een personeelsbijeenkomst beleggen om een actieplan te bespreken. Lees meer over Overleg reorganisatieplan MGL

11 december 2009

Reorganisaties Volkskrant en Trouw

De NVJ voert bij de Volkskrant en Trouw overleg met redactiecommissies, redactieraden en ondernemingsraden over de aangekondigde reorganisaties. Vorige week werd bekendgemaakt dat bij de redactie van de Volkskrant 20 banen verdwijnen en bij die van Trouw 16. De NVJ praat op dit moment ook directies en hoofdredacties over de toepassing en uitvoering van het Sociaal Plan. Ook probeert de NVJ zoveel mogelijk vragen van individuele leden te beantwoorden en ze met raad en daad bij te staan. Lees meer bij Villamedia. Lees meer over Reorganisaties Volkskrant en Trouw

11 december 2009

NVJ werkt aan spelregels Plasterk-regeling

De NVJ legt op dit moment de laatste hand aan de voorwaarden waaronder de zogenoemde Plasterk-gelden straks worden toegekend aan dagblad- en tijdschriftredacties. Een meerderheid van de Kamer is voorstander van de regeling om met overheidsgeld zestig jonge journalisten aan te stellen. Het initiatief van minister Plasterk komt bovenop de het stimuleringsregeling uit de Dagblad-CAO. De Plasterk-gelden worden verleend indien dagbladbedrijven ook deelnemen aan het Instroomproject Jonge Journalisten. Lees meer over NVJ werkt aan spelregels Plasterk-regeling

3 december 2009

Opnieuw principeakkoord RTL Nederland

Afgelopen maandag is er opnieuw een principeakkoord bereikt tussen de de NVJ, FNV KIEM en de Unie en de directie van RTL Nederland voor een tweejarige CAO voor RTL Nederland. Het grootste verschil met het vorige principeakkoord is dat in 2010 de nullijn wordt losgelaten: per 1 juli komt er 1% structureel bij; ¼% verhoging eenmalig gegarandeerd aan het einde van het jaar; ¼% structureel indien het bedrijfsresultaat hoger uitvalt dan in 2009. De details van dit akkoord worden op dit moment op papier uitgewerkt. Lees meer over Opnieuw principeakkoord RTL Nederland

2 december 2009

‘Kamerleden: steun instroomvoorstel Plasterk’

De sectie Dagblad van de NVJ roept leden van de Tweede Kamer op om in te stemmen met het voorstel van minister Plasterk, waarin geld wordt vrijgemaakt voor het aannemen van jonge journalisten bij kranten- en weekbladredacties. Sectievoorzitter Ernst-Jan Rozendaal schetst in een brief aan de Tweede Kamer hoe nodig deze zogenoemde ‘Plasterk-gelden’ zijn. ‘De zorg om de onafhankelijkheid van de journalistiek is ongegrond.’ De sectie roept bovendien haar leden op om ook hun eigen (regionale) vertegenwoordigers in de Tweede Kamer te vragen dit voorstel te steunen. De behandeling in de Tweede Kamer vindt begin volgende week plaats. Lees meer over ‘Kamerleden: steun instroomvoorstel Plasterk’

26 november 2009

CAO RTL Nederland afgestemd

Het principeakkoord over een nieuwe CAO bij RTL Nederland is afgestemd door leden van de NVJ en FNV KIEM. Struikelblok is de nullijn gedurende de looptijd van de CAO; er komt gedurende die periode niets bij. NVJ-secretaris Marc Visch zal begin volgende week een ledenvergadering houden om te horen met welk mandaat hij teruggaat naar de onderhandelingstafel. Lees meer over CAO RTL Nederland afgestemd

23 november 2009
Resultaat 1 - 10  (van 97)

Pagina's