Staking Wegener mogelijk afgewend

vrijdag 29 augustus 2008

Raad van Bestuur van Wegener heeft met de NVJ gisteren een principe akkoord bereikt, na de grote onrust die begin juli op de redacties van de regionale dagbladen ontstond, ten gevolge van forse bezuinigingsplannen. Het akkoord wordt nu eerst in stemming gebracht bij de NVJ leden.

Het akkoord behelst ondermeer een minimum bezetting op de verschillende dagbladredacties van Wegener voor een aantal jaren, opleidingsbudgetten en een structuur waarbij de uitgeverijen zelf weer verantwoordelijkheid kunnen dragen. De keuze om een multimediaal contentbedrijf te willen zijn brengt, aldus de RvB, met zich mee dat ingezet wordt op het sterker en scherper maken van de redacties. Samen met een aantal zogenaamde ‘front office afdelingen’ binnen Wegener zullen zij de multimediale toekomst van Wegener vorm moeten geven.

Over de hoogte van het geëiste rendement (20%) door de RvB bestaat nog steeds verschil van mening tussen de NVJ en de RvB Wegener. RvB Wegener is bereid om de rendementseis te wijzigen in een rendementsambitie. NVJ wijst, los van de benaming eis of ambitie, op de rendementen die elders worden gehaald en waarschuwt voor te overspannen verwachtingen.

Voor meer informatie:

NVJ, Bianca Rootsaert, secretaris
06 – 51368653