Stand van zaken: ANP-HH & de minimumtarieven

dinsdag 7 juli 2020

Naar aanleiding van het niet (meer) kunnen instellen voor minimumtarieven in de beeldbank van ANP-HH is de NVF met directie ANP in gesprek gegaan. De NVF zette alle punten over de uitkomst op een rij en de mogelijke vervolgstappen.

Martijn Bennis, Algemeen directeur ANP-HH, neemt het woord tijdens de FJHEP-protestactie bij het hoofdkantoor van het ANP-HH in Den Haag op 25 januari 2020

ANP wil geen minimumtarieven laten instellen door de fotografen zelf. De redenen die zij hiervoor geven zijn:

 • Dat dit procesmatig niet werkbaar is;
 • Dat bij grote contracten (mediaconcerns) de bewuste fotografen buiten de boot zouden vallen en dit dus geen zin heeft;
 • Instellen van minimum tarieven betekent dat bewuste fotografen hierdoor hun omzet terug zien lopen.

Daarnaast wijst ANP op de reeds bestaande mogelijkheid om foto’s als ‘premium content’ te laten classificeren. De kanttekeningen die de NVF hierbij plaatst, zijn:

 • ANP beslist of de foto’s inderdaad het label premium krijgen en zij stellen daarop minimum tarief in;
 • ANP beslist tegen welk tarief de foto’s te koop worden aangeboden

ANP is wel  bereid om na te denken over een permanent fotografenoverleg.

 • De NVF wil hier met haar leden over nadenken en onderzoeken wat hiermee bereikt kan worden. Daar komen we nog op terug.

NVF concludeert uit het gesprek het volgende:

 • ANP toont weinig bereidheid tot constructieve oplossing die ook de fotojournalisten ten goede komt.
 • ANP wijst op de mogelijkheid voor aangesloten fotojournalisten om elders hun werk onder te brengen. Tegelijkertijd stelt ANP dat er geen echte volwaardige alternatieven zijn (lees: concurrenten).
 • Er is een compleet scheve verhouding tussen ANP en de toeleverende fotojournalisten;
 • Er is inderdaad weinig volwaardige concurrentie voor ANP in de markt;
 • De verkoopverhouding van materiaal uit de beeldbank is op dit moment 80% eigen beeld (archiefwerk eigen fotografen) en slechts 20% beeld aangeleverd door de freelance fotojournalisten;
 • Er is een concrete kans om fotografen structureel te vertegenwoordigen richting ANP (fotografenoverleg).

Vervolgstappen

Uit het gesprek met ANP kwam voor NVF niet een gewenst resultaat naar voren. En hoewel wij wel in gesprek willen blijven met het ANP over dit en andere zaken, hebben wij in overleg met de leden aangesloten bij de werkgroep ANP-HH besloten om ook andere wegen te verkennen die wellicht meer opleveren voor onze beroepsgroep. We willen samen met hen deze mogelijkheden de komende tijd verkennen. Het succes hiervan valt of staat echter bij de bereidheid van zoveel mogelijk collega’s om samen op te trekken. Om het animo hiervoor te peilen, leggen wij aan zoveel mogelijk fotografen, werkzaam voor ANP-HH, binnenkort een korte enquête voor. Deze zal via een e-mailing worden verspreid.

Lees hier de reactie van het ANP>> [pdf]