Stappen NVJ naar aanleiding van maatregelen tegen verspreiding corona

donderdag 12 maart 2020

Het kabinet heeft donderdagmiddag besloten de maatregelen tegen verspreiding van het Corona-virus uit te breiden. De lijn van de NVJ is steeds geweest om de adviezen van het RIVM te volgen.

Eerder maakte de NVJ samen met projectleider van Persveilig Peter ter Velde een lijst met tips voor journalisten, die verslag doen over het Corona-virus.

Informatie over Corona en voorzorgsmaatregelen voor journalisten >>

Hieronder enkele aanvullingen die je als journalist kan gebruiken in het veld.

  • Bijna elk land heeft nieuw beleid wat betreft in/ uitreizen, dus informeer je tot het moment van vertrek over de meest actuele situatie op de plaats van bestemming. En wees voorbereid op dat ook tijdens je verblijf het beleid kan wijzigen en jouw bewegingsvrijheid kan worden ingeperkt.
  • Wees je bewust dat juist doordat je als journalist meer bepaalde besmettingssituaties opzoekt, je (ongemerkt) zelf drager van het virus kan worden. Houd dus extra rekening hiermee bij contact met kwetsbare groepen (ouderen, chronisch zieken)

De NVJ wil haar leden hierbij zo goed mogelijk ondersteunen, dus aarzel niet om ons te bellen, overdag op 020-3039700 en in noodgevallen ’s avonds en in het weekend op 06-51529562.

 Stappen NVJ naar aanleiding van maatregelen tegen verspreiding corona

Het kabinet heeft onder andere besloten dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn verboden. Voor de NVJ geldt dat er op de korte termijn geen grote bijeenkomsten worden georganiseerd. Bij kleinere bijeenkomsten wordt vooralsnog per keer de afweging gemaakt wie daarbij aanwezig zijn en of dat risico’s oplevert voor de meest kwetsbaren.

De volgende events worden uitgesteld:  

  • Een bezoek van ViP aan tv-programma OP1 op donderdag 19 maart
  • Training onderhandelen op woensdag 25 maart en 1 april

NVJ Academy en secretariaat

Maandag 16 maart beslist de NVJ of de trainingen vanaf de week van 23 maart worden uitgesteld of dat dit per training wordt bekeken. Ook wordt dan overleg gevoerd over andersoortige bijeenkomsten van de NVJ. Deze beslissingen zullen te allen tijde binnen de adviezen van het RIVM passen.

Op het NVJ-secretariaat worden vergaderingen met (sectie)besturen tot een minimum beperkt en alternatieven georganiseerd, zoals conference calls en skype.

Waardering

De NVJ spreekt haar waardering uit voor het vele journalistieke werk dat op dit moment wordt gedaan rondom de Corona-crisis. Als er al een moment is dat duidelijk wordt wat het belang is van snelle en accurate berichtgeving en hoe belangrijk ons vak is, dan is dat nu wel.  De NVJ wil haar uiterste best doen jullie hierbij te ondersteunen.