Startbijeenkomst Sectorplan Uitgeverijbedrijf

donderdag 2 oktober 2014

Op 14 oktober geven ondermeer het Nederlands Uitgeversverbond en de NVJ aan uitgeefbedrijven uitleg over het Sectorplan Uitgeverijbedrijf: op weg naar duurzame scholing & opleiding. Tijdens deze startbijeenkomst komen achtergrond en uitvoeringsplannen aan bod. Vorige maand werd bekend dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 6,3 miljoen euro vrijmaakt voor het sectorplan Uitgeverijbedrijf.

Met een eigen bijdrage van de uitgeverijbedrijven komt er een totaalbedrag beschikbaar van 12,6 miljoen euro voor scholing, coaching, loopbaanontwikkeling en van-werk-naar-werk-trajecten voor werknemers binnen de uitgeefsector. Ook komt er 200.000 euro beschikbaar voor scholing van zelfstandigen. De NVJ had hier op aangedrongen.

Werkgelegenheid

In de uitgeverijsector zijn ruim 17.000 werknemers en 1.600 ondernemingen actief en nog eens tienduizenden freelancers. Met een omzet van circa 3 miljard euro per jaar is het uitgeverijbedrijf van substantiële betekenis voor de Nederlandse economie. Sinds 2008 verloren in het uitgeverijbedrijf bijna 5.000 medewerkers hun baan. Tegelijkertijd ontstaat door digitalisering ook nieuwe werkgelegenheid (die om andere competenties vraagt), zij het dat die het verlies aan werkgelegenheid tot op heden niet compenseert. De concurrentie om tijd en aandacht van consument en professional wordt heviger. Naast de structurele veranderingen wordt de uitgeverij ook door conjuncturele veranderingen hard getroffen. Na het begin van de crisis in 2008 zijn de advertentiebestedingen in dagbladen, tijdschriften en vakinformatie in een vrije val geraakt en nemen consumentenbestedingen sterk af.

Begeleiden

Het sectorplan Uitgeverijbedrijf omschrijft de maatregelen die nodig zijn om medewerkers uit te rusten voor de toekomst binnen de sector of te begeleiden naar een nieuwe dienstbetrekking. De looptijd van het plan is twee jaar en eindigt op 15 oktober 2015. 

Deze bijeenkomst op 14 oktober is in eerste instantie bestemd voor directbetrokkenen bij het sectorplan. Voor zover de ruimte het toelaat, kunnen ook andere geïnteresseerden zich aanmelden.

Plaats en datum: Hogehilweg 6 te Amsterdam (kantoor NUV), 14 oktober 2014, 14.00 - 17.00 uur.

Meer informatie op de website van NUV