Stedelijk Museum mocht bezoeker weigeren

woensdag 18 maart 2015

Het Stedelijk Museum heeft kunstschilder Van Koningsbruggen terecht de toegang tot het museum ontzegd. Dit is de uitkomst van het door de schilder aangespannen kort geding waarin hij eiste om het museum weer te mogen bezoeken. Van Koningsbruggen stuurde e-mails waarin hij dreigde kunstwerken in het Stedelijk Museum onder te plassen. De rechter besliste dat het museum terecht het risico niet heeft willen nemen dat werken daadwerkelijk door de schilder zouden worden beschadigd. Dat het museum bij de risico-inschatting tevens het strafrechtelijk verleden van Van Koningsbruggen heeft betrokken acht de voorzieningenrechter begrijpelijk.