Steeds meer sporen voor journalisten om data te zoeken

donderdag 16 april 2015

Stef van Grieken, technisch programmamaker bij Google.org, wil door middel van technologie de samenleving en overheid zo open en transparant mogelijk maken.  Alle data zouden wat hem betreft voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Ook de journalistiek kan de vruchten plukken van nieuwe technologieën. Tijdens de Nyenrode Conferentie op 13 april in Den Haag haakte hij in op een aantal buitenlandse voorbeelden.

Stef van Grieken is technisch programmamanager bij Google.org en ontwikkelt technisch software die voor de maatschappij van belang is. Het doel is vooral om social impact te bereiken en derhalve leveren de producten geen geld op. Een van de projecten waar Van Grieken aan werkt, is Google Flu Trends waarbij op basis van zoekdata wereldwijd griepactiviteiten worden ingeschat zodat hier adequaat op kan worden gereageerd. Een ander project binnen het zogenoemde Google Crisis Response Team is de ontwikkeling van een “Ebola-proof tablet”, een tablet waarin data worden opgeslagen en die door middel van een speciale bekisting ook ontsmet kan worden.

Databases groeien

Van Grieken wil door middel van technologie de samenleving en overheid zo open en transparant mogelijk maken. Alle data zouden wat hem betreft voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Ook de journalistiek kan de vruchten plukken van nieuwe technologieën. ‘Er is heel veel mogelijk. Dat komt doordat de overheid alles bijhoudt, de databases groeien en er zijn dus steeds meer sporen voor journalisten om data te zoeken. Alleen moet je wel weten hoe je daar vervolgens chocola van kan maken. Er zijn mensen nodig die digitale signalen kunnen lezen en voor duiding blijf je journalisten nodig hebben.’

Van Grieken noemt een aantal voorbeelden uit het buitenland die ook in Nederland interessante verhalen kunnen opleveren.

Openbaar vervoer

– overzicht vertragingen in Duitsland o.a. per regio, per seizoen:

Medicijnkosten

– overzicht van regio’s waar de duurste medicijnen worden voorgeschreven:

Data Nederland: Nederlandse zorgautoriteit 

Executieveilingen

– overzicht van wijken waar mensen het hardst worden geraakt - faillissementsaanvragen door de rechter opgelegd op het lokale kadaster:

Data Nederland: Kadaster 

Declaraties ambtenaren:

Data Nederland: Kamer van Koophandel Subsidietrekker.nl, Platform Openspending 

 

Interessante websites/ tools:

 

Nyenrode Conferentie

De Nyenrode Conferentie is een informeel samenwerkingsverband tussen de NVJ, journalistieke opleidingen, Mediastages, NDP Nieuwsmedia en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het platform houdt zich vooral bezig met de afstemming tussen de wensen en behoeften van het werkveld (de redacties) enerzijds en het aanbod van de journalistieke opleidingen anderzijds. Hiervoor organiseert het platform jaarlijks een rondetafelconferentie, inmiddels bekend als de 'Nyenrode-conferentie'. Bij deze bijeenkomsten zijn stagecoördinatoren van redacties, stagebegeleiders, alumni, redacties en hoofdredacties aanwezig.