Stel je nu kandidaat voor een van de beleidsteams of het hoofdbestuur van de NVJ

maandag 21 juni 2021

De NVJ zoekt kandidaten die zitting willen nemen in het hoofdbestuur of in een van de drie beleidsteams van de NVJ, werkvoorwaarden, persvrijheid en vakontwikkeling. Tot 7 september kun je je interesse kenbaar maken. In oktober vinden de eerste verkiezingen plaats volgens het nieuwe verenigingsmodel.

Over de beleidsteams

Als lid van een van de beleidsteams draag je voor een belangrijk deel bij aan de ambities en plannen van de NVJ. Misschien wil je je inzetten voor een betere onderhandelingspositie van freelancers. Misschien vind je dat de NVJ meer moet doen aan de veiligheid van journalisten. Of wil je dat journalisten toekomstbestendige vaardigheden kunnen leren.

De teams bestaan uit vertegenwoordigers uit zes ledengroepen (met uitzondering van Gemengd Bedrijf) en worden aangevuld met een vertegenwoordiger uit het hoofdbestuur. De beleidsteams geven gevraagd en ongevraagd advies, maken beleidsvoorstellen en halen informatie op. Ze hebben een grote vrijheid in hun werkwijze om tot een goed advies of beleidsvoorstel te komen, maar vragen wel zo vaak mogelijk de leden om input. De zittingsduur in een beleidsteam is drie jaar.

Als lid van een beleidsteam zet je je in voor belangrijke thema’s die passen bij je interesses. Je leert nieuwe bestuursvaardigheden; je komt in contact met je vakgenoten; je wisselt ideeën uit; je leert van elkaar; en bouwt een netwerk op.

Er zijn zoals gezegd drie beleidsteams met gekozen leden en bestuursleden die zich focussen op de drie doelen van de NVJ:

Beleidsteam Werkvoorwaarden

Dit beleidsteam houdt zich bezig met: arbeidsvoorwaarden, freelancevoorwaarden, pensioenen, juridische dienstverlening, reorganisaties en sociaal plannen, diversiteit/Inclusie

Beleidsteam Persvrijheid

Dit beleidsteam houdt zich bezig met: persvrijheidszaken, perskaarten, Raad voor de Journalistiek, journalistieke waarden, PersVeilig

Beleidsteam Vakontwikkeling

Dit beleidsteam houdt zich bezig met: kennis en vaardigheden, opleiding en trainingen (NVJ Academy), innovatie, ondernemerschap, Villamedia, evenementen

Ben je geïnteresseerd in een van de vacatures of wil je meer weten over de verkiezingen? Lees dan hier verder

Over het hoofdbestuur

Je kunt je ook kandideren voor het hoofdbestuur. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de vereniging en bestaat uit negen leden. Zes leden zijn de vertegenwoordigers uit elke ledengroep (met uitzondering van Gemengd Bedrijf). De voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester worden gekozen door alle leden van de vereniging. Als bestuurslid heb je minimaal twee portefeuilles: de eigen ledengroep of achterban én een of twee inhoudelijke portefeuilles. Vaste portefeuilles zijn Werkvoorwaarden, Persvrijheid en Vakontwikkeling. Heb je interesse of wil je meer weten? Lees dan hier verder

Aanmelden kandidaten

Wil je graag actief worden binnen een van de beleidsteams of het hoofdbestuur? Op deze pagina vind je alle informatie over je kandidaatstelling

Let op: je kunt je alleen kandidaat stellen voor een vacature in je eigen ledengroep en indien je langer dan een half jaar lid bent op het moment dat de verkiezingen plaatsvinden. 


Heb je een inhoudelijke vraag over een van de profielen? Neem dan contact op met algemeen secretaris Thomas Bruning, tbruning@nvj.nl, tel. 020 – 3039 700.