Stemmen voor verkiezingen Deelnemersraad Pensioenfonds PNO Media

donderdag 25 april 2013

De Deelnemersraad Pensioenfonds PNO Media behartigt de pensioenbelangen van de werkenden en de pensioengerechtigden. Daarom is de deelnemersraad verdeeld in twee groepen vertegenwoordigers: de vertegenwoordigers van de groep (aspirant-)deelnemers en de vertegenwoordigers van de groep pensioengerechtigden.
De aangeslotenen ontvangen thuis de verkiezingsfolder en het stembiljet voor de verkiezingen van de deelnemersraad. Van 29 april tot en met 10 mei a.s. kun je stemmen. In de folder wordt verwezen naar de profielen van de kandidaten.
Klik hier voor de FNV-kandidaten PNO Media Actieven en klik hier voor de kandidaten PNO Media Gepensioneerden.