Steun aan onafhankelijke regionale journalistiek

vrijdag 20 februari 2015

Ook in Friesland heeft de verschraling in de journalistiek hard toegeslagen, terwijl deze provincie een rijke traditie heeft als het gaat om nieuwsvoorziening. Bert de Jong, oud-voorzitter van de NVJ, vindt het hoog tijd voor alternatieven om de journalistiek opnieuw te organiseren. Zo bleek donderdag tijdens een discussiebijeenkomst van de NVJ in Leeuwarden. Burgemeester Ferd Crone (PvdA) stelt voor dat de overheid een euro per inwoner moet vrijmaken voor steun aan regionale journalistieke samenwerkingsverbanden.

In het geval van Friesland zou dat om een bedrag van 650.000 euro gaan. Volgens projectleider Siebe Annema, projectleider van een te vormen Friese mediahuis waarin media samenwerken, zou een euro per inwoner een mooie start van dit mediahuis betekenen.

Bert de Jong schetste voorafgaand aan de discussie het beeld van een leeg platteland waar de journalistieke kracht verdwijnt. Zo zijn er gemeenten in Fryslân die inmiddels de taak van de journalistiek overnemen. De gemeente Heerenveen huurt een tekstschrijver in om verslag te doen van de komende gemeenteraadsvergadering.  De gemeente Achtkarspelen heeft in een contract met het nieuwsblad Aktief opgenomen dat een journalist de raadsvergadering bijwoont. Los daarvan wordt er in Achtkarspelen een broodschrijver ingehuurd om de vergadering te verslaan voor alle media die het willen publiceren. ‘Zo erg is het, het zijn kunstgrepen’ aldus De Jong.

‘Gemeenteraden, statenleden en Kamerleden mogen bij zichzelf te rade. Daar waar zij hebben ingestemd met het optuigen van een groot apparaat voor communicatie en voorlichting, vooral ten faveure van de beleidsmakers, kunnen ze ook geld steken in fondsen, ook regionale, om daarmee structureel onafhankelijke journalistiek te financieren.  Zo kunnen journalisten in hun eigen regio blijven spitten en graven. Het kan, als men maar het lef heeft om journalisten in volle vrijheid hun werk te laten doen en dit ook te waarborgen. Het kan, Denemarken bewijst het. Onafhankelijk, jazeker, niemand twijfelt toch aan de onafhankelijkheid van de NOS en de BBC, ook al zijn deze door de overheid gefinancierd?’